Vår Gud er ikke fjern og uinteressert – han lider aktivt med oss når vi har det vondt

Vår Gud er ikke fjern og uinteressert – han lider aktivt med oss når vi har det vondt

Jesus var et ekte menneske og ble selv prøvet i alt.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret. 

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen 

Bibelteksten finner vi i Hebreerbrevet 4,14–16:

Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Forfølgelse

Ingen vet med sikkerhet hvem som skrev Hebreerbrevet, og ulikt mange av de andre skrifter i Det nye testamentet har dette brevet ingen forfatterangivelse i sin tradisjonelle tittel.

Men likevel er det mye som tyder på at hensikten bak brevet var å hindre at jødekristne som ble forfulgt skulle gå vekk fra troen på Jesus Kristus.

Brevet ser ut til å være skrevet i en tid der kristne ble forfulgt av Romerriket, og opplevde mange harde prøvelser som førte til at jødekristne ga opp troen.

Prøvelser

Bibelen er full av historier om mennesker som ble prøvet på forskjellige måter. Sannheten er at prøvelser også er en del av vår hverdag.

Ingen slipper unna teoriprøven og oppkjøring før man får sertifikat for bil. Skoleungdom og studenter har stadig prøver i ulike fag.

Det er som om prøver og prøvelser omringer oss i hverdagen. Og som kristne kan også troen bli prøvd på ulike måter.

Prøvet i alt

Derfor er det er herlig trøst å lese hva som står i dagens tekst:

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.
(Heb 4,15)

Dette verset viser oss den vakre sannheten at Jesus, Guds Sønn, vår øversteprest, er prøvet i alt og vet hva det vil si å være et sant menneske.

Han har som ingen andre en evne til å lide med oss i vår svakhet.

Det greske ordet som blir brukt i denne teksten er sympatheō, som bokstavelig talt betyr «å bli påvirket med samme følelse som en annen» eller «å lide sammen med». Han har som ingen andre en evne til å lide med oss i vår svakhet.

Ekte medlidenhet

Jesus har ekte medlidenhet med oss når vi er svake, for han er «prøvet i alt på samme måte som vi». Slik som kirkefader Augustin, en av oldkirkens største teologer, sa en gang:
«Gud hadde en Sønn på jorden som var uten synd, men aldri uten lidelser».

Fra trone til kors kom han til oss. Han uttømte seg selv og fornedret seg, ble menneske, ja, han smakte døden, til og med døden på et kors (Fil 2,5-8).

Kristus vår stryke

Han tok på seg vår natur og ble som oss i alt, og ble derfor også prøvet. Men der vi ofte faller, blir han stående.

Likevel gjør dette at vi kan trøste oss med at Jesus ikke er fjern og uinteressert. Han lider aktivt med oss og har medynk med oss når vi er svake den dag i dag.

Og ikke nok med at Jesus lider med oss. Han bar våre synder på sin egen kropp:

På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. (1 Pet 2,24)

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret. 

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen