7 NLM vgs-skoler har fått 20 sekunder til å fortelle hvorfor du bør begynne på en kristen internatskole

7 NLM vgs-skoler har fått 20 sekunder til å fortelle hvorfor du bør begynne på en kristen internatskole

Har du vurdert å ta videregående på en internatskole?

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Skal du begynne på videregående skole til høsten? Da kan kanskje en kristen internatskole være interessant. Her bor du på internat på skolen sammen med medelevene dine.

Vi har bedt de forskjellige NLM vgs-skolene om å fortelle hvorfor de synes du som skal begynne på videregående til høsten bør begynne på skolene deres:

Du kan lese mer om NLM vgs på deres nettsider.

Dette er NLM vgs-internatskolene (fra nord til sør):

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.