31 bibelvers du kan lære deg utenat

31 bibelvers du kan lære deg utenat

Tar du utfordringen?

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Det er overhodet ingen krav å måtte kunne mange bibelvers utenat, men det kan være nyttig, gøy og fint å lære seg noen skatter fra Bibelen uten å måtte bruke lang tid på å lete dem frem.

Greier du å lære deg alle versene utenat?

Les også: Lærer du deg disse 2 bibelversene vil du lære over 100 bibelvers på én gang!

31 bibelvers å lære seg utenat:

1. Salme 23,1

En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

2. Efeserne 2,8

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

3. Kolosserne 3,2

La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

4. Romerne 4,7

Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult.

5. Jesaja 53,6

Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.

6. Filipperne 2,3

Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv.

7. Salme 139,23

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker!

8. Jeremia 1,5

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg.»

9. Matteus 16,26

Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?

10. Efeserne 4,32

Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

11. Lukas 6,45

Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av, det sier munnen.

12. Matteus 18,20

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

13. Matteus 6,34

Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

14. Kolosserne 2,13

Dere var døde på grunn av misgjerningene og det uomskårne kjøttet deres. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger.

15. 1. Korinter 6,12

Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.

16. Salme 19,13

Hvem kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om.

17. Efeserne 2,10

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

18. 1. Johannes 1,7

Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

19. 2. Korinterbrev 3,12

Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.

20. Titus 2,7

i all sin ferd. Vær selv et forbilde i gode gjerninger! La undervisningen din være uforfalsket og båret fram med alvor,

21. Filipperne 4,6

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

22. Filipperne 1,21

Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.

23. Matteus 6,33

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

24. Jesaja 53,5

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

25. Ordspråkene 4.23

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.

26. Salme 119,105

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.

27. 1. Johannes 5,16

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

28. 2. Timoteus 1,7

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

29. Johannes 15,13

Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.

30. Jesaja 41,10

Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

31. Hebreerne 11,1

Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.


Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.