3 tips for å unngå baksnakking

3 tips for å unngå baksnakking

Kjør framsnakk framfor baksnakk!

Guttesnakk

I «Guttesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for gutter.

Baksnakking. Det er så lett å kaste seg på. Føler seg kanskje litt bedre der og da. Får løftet seg selv litt høyere opp. Kanskje til og med blåst ut litt frustrasjon over noen man har irritert seg over?

Vi er alle baksnakkere

Vi er dessverre alle baksnakkere. Vi har gjort det før og kommer til å gjøre det igjen. Vi er alle egoistiske som vil nytte en og annen anledning til å snakke andre ned for å løfte oss selv opp.

«La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.» (Ef 4,19)

Kommer det noe godt ut av baksnakking? Neppe. Det er lite som er så ubehagelig enn å oppdage at noen har pratet drit om deg bak ryggen din.

Snakk positivt om personen som blir baksnakket

En fryktelig uting vi bør slutte med. Se for deg du er i vennegjeng som baksnakker noen som ikke er der. Hva tror du de sier om deg når du ikke er der?

De fleste er nok enige i at baksnakking er en uting, men det er en synd som ofte inntreffer oss. Hvordan kan vi bli flinkere til å unngå dette?

Tre tips for unngå baksnakking:

1. Framsnakking

Et godt våpen mot baksnakking er noe så enkelt som framsnakking. Snakk positivt om personen som blir baksnakket. Det vil hindre deg å delta i baksnakkingen og du får samtidig løftet frem noe positivt om vedkommende.

Selv om vi kan finne feil og mangler hos andre mennesker er det aldri riktig å baksnakke. Det kan være vanskelig å vite når grensen går over til baksnakking, for det går an å omtale andre personer uten at det er baksnakking.

Hvis du merker samtalen havner i et ubehagelig baksnakk-spor, prøv å skift tema.

Jeg tror mye handler om motivet vi har for å snakke om andre og vi merker ofte fort når det går over til baksnakking.

2. Endre tema

Skift tema. Hvis du merker samtalen havner i et ubehagelig baksnakk-spor, prøv å skift tema. Still et spørsmål som handler om noe helt annet og mest sannsynlig har du klart å skifte samtaleemne og i tillegg hindret flere ufine utsagn om vedkommende som ble baksnakket.

3. Si ifra

Dette er kanskje det vi alle burde gjøre, men også det vanskeligste. Du kjenner på ubehagelighet over hvor samtalen går og fokuset rettes utelukkende negativt mot en person. Har du da noen gang prøvd å ta ordet og si det som det er? «Dette er ikke fint av oss. Nå må vi ikke baksnakke, la oss heller prate om noe annet.».

La oss skape en kultur hvor man passer på hverandre når samtalen tar en vending som bryter ned fremfor å løfte opp.

Det sitter utrolig langt inne å gjøre det, men jeg tror at du i de fleste tilfeller vil bli møtt med respekt hvis du tør å gi beskjed. For vennene er vel også enige i at baksnakking ikke er greit? Hvis vennene synes det er greit å tydelige baksnakke andre, vil jeg anbefale å finne nye venner.

La oss skape en kultur hvor man passer på hverandre når samtalen tar en vending som bryter ned fremfor å løfte opp. Kjør framsnakk framfor baksnakk!

Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! (Fil 2, 3-5)

Unsplash

Guttesnakk

I «Guttesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for gutter.