Vi har lov til å mase på en rettferdig Gud

Vi har lov til å mase på en rettferdig Gud

Vi kan be til og mase på Jesus. Han vil ikke være sen til å hjelpe.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Luk 18,1-8

Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:

 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’»

 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Det vanskelige bønnelivet

Hvordan er det for deg å be? Selv om det er sentralt i en kristens liv er det for mange en nokså øm sak. Det kan jeg si, både fra slik jeg selv kan kjenne på det og fra samtaler jeg har hatt med svært mange kristne brødre og søstre. Vi opplever å komme til kort i forhold til hvordan vi tenker et godt bønneliv burde være.

Vel, mye godt og sant kan sies om hvorfor det er slik. Her tar Jesus tak i en av årsakene: vår manglende tro på at det nytter. Dette er jo en form for tvil, vi tviler på at Gud er den han sier han er og at hva han kan og vil. Jesus serverer oss her en fortelling for å forsikre oss om at han vil høre din bønn! Gud hører din bønn. Han vil høre den og han vil svare deg.

En merkelig lignelse

Det er jo en litt merkelig lignelse dette. For at det er en lignelse trenger vi jo ikke være i tvil om, det åpner hele fortellingen med. Vi får ikke vite hva enken i fortellingen sliter med, men vi vet at enker hadde en utfordrende posisjon i samfunnet på Jesu tid.

Vi skal få mase på en rettferdig Gud!

Vi får også et glimt av at rettssystemet hadde en mye mer direkte saksgang enn nå. Det virker som om dommeren hadde myndighet til å avgjøre saker på direkten ganske alene. Uansett er han en slibrig kar denne dommeren, men utgangspunktet for poenget i hele lignelsen er jo at selv om han er tvilsom så hjelper han enken til sin rett.

Og når han gjør det, selv om han er en tvilsom fyr, hvor mye mer skulle ikke Gud hjelpe sine, han som er tvers igjennom rettferdig og som har en uendelig kjærlighet sine barn!

Vi skal ligne enken

Det er jo litt merkelig at Jesus bruker en slik «negativ type» som utgangspunkt for å si noe om seg selv, men det er litt fascinerende at også slike bilder er noe Gud bruker i sitt eget ord. Med dette sagt er det jo enken i fortellingen vi skal ligne. Hun maser på en urettferdig dommer. Vi skal få mase på en rettferdig Gud!

I Kolosserbrevet kapittel fire vers to står samme budskap, men da rett frem: Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!

Starten av lignelsen forteller oss jo meningen med det som kommer etterpå: Det er for at vi som tror alltid skal be og ikke miste motet.

Men det er fint å se at Jesus bruker en historie. Da kan han nå oss også i våre følelser og komme nærmere ditt hjerte for å fortelle deg hans budskap; be til meg. Mas på meg. Jeg vil ikke være sen med å hjelpe.

 

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.