Vi får lov til å ha en helt spesiell relasjon til Jesus, og han har gitt oss alt vi trenger for å stå i den

Vi får lov til å ha en helt spesiell relasjon til Jesus, og han har gitt oss alt vi trenger for å stå i den

Vi er i Jesus, og Jesus er i oss.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Johannesevangeliet 14,15-21:

 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.
Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.
Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
  Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

 

Du kan også lytte til andakten her:

 

Å få se Gud

Har du noen gang ønsket at du kunne se Gud? Det gjorde disiplene til Jesus også. Bare noen vers før det vi nettopp har lest sa Filip dette til Jesus: «Vis oss Far.»

Jesus svarte: «Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.»

Disiplene skulle være i Jesus og gjøre hans gjerninger, slik Jesus gjorde Fars gjerninger.

Jesus var i Far, og Far var i ham. Og denne relasjonen, sa Jesus, gjorde at det han sa og gjorde var fra Far. Filip hørte Far sine ord og så Far sine gjerninger i Jesus.

Ikke lenge etter begynte Jesus å snakke om relasjonen han skulle få til disiplene. Han sa at disiplene skulle være i ham og han i dem. Det minner veldig om relasjonen mellom Jesus og Far. Disiplene skulle være i Jesus og gjøre hans gjerninger, slik Jesus gjorde Fars gjerninger.

 

Vår relasjon til Jesus

Før vi går videre må det nevnes to ting.

For det første må vi ikke tro at disiplene skulle være Jesus, slik Jesus er Gud. Poenget er at disiplene skulle være i Jesus, slik Jesus er i Far.

For det andre må vi ikke henge oss for mye opp i hva som kommer først av relasjonen og budene. Er jeg i Jesus fordi jeg holder hans bud, eller holder jeg hans bud fordi jeg er i ham? Dette var ikke fokuset til Jesus her.

Men leser vi andre steder er det tydelig at det er relasjonen vår til Jesus som er utgangspunktet. Allerede i kapittelet etter det vi har lest sier Jesus: «Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.»

 

Talsmannen

For at disiplene skulle kunne stå i denne relasjonen til Jesus og holde hans bud, skulle han sende en talsmann.

Den hellige ånd skulle lære dem det de trengte, fortelle dem om Jesus og deres relasjon til ham. Ja, Den hellige ånd var jo relasjonen selv. Han skulle bo i dem.

Ganske rare greier. Og heftige.

 

Gjelder også oss

Og dette gjaldt ikke bare disiplene den gangen.

I kapittel 17 ber Jesus om at Far må ta vare på disiplene. Og mot slutten av kapittelet ber ikke Jesus bare for disiplene, men han ber for oss kristne i 2021.

«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.»

Vi er i Jesus. Og Jesus er i oss.

Har du noen gang ønsket at du kunne se Jesus?

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen