Sakkeus og juleevangeliet

Sakkeus og juleevangeliet

Jesus kom til den rike tolleren Sakkeus og var gjest hos ham. Akkurat som i juleevangeliet når han kommer til jorda for å frelse det fortapte.

Andakt

Lisa Rom Boye er 28 år, kommer fra Danmark, og jobber forKristeligt Forbund for Studerende(KFS)i København.

I juletiden synes jeg det kan være lett å miste fokus fra hva jula egentlig handler om. Det hele forsvinner i julegaver, julekrybber og familiehygge.

Jeg vet jo  godt at det handler om Jesus som ble født, og Maria og eslet og hyrdene på marken. Jeg har hørt juletekstene fra Lukas og Jesaja så mange ganger at jeg glemmer å høre etter, for jeg kjenner jo historien så godt.

I Midtøsten påJesu tid var både det å klatre i trær og løpe noe voksne menn ikke gjorde

For noen uker  siden kom jeg over juleevangeliet i historien om Sakkeus.Sakkeus var han tolleren i Jeriko. Lukas forteller mange detaljer om Sakkeus. Han var overtoller, og stod altså for å kreve inn penger for den romerske okkupasjonsmakten.

Lukas skriver at han var rik, noe han sikkert har skrevet for å fortelle at Sakkeus kanskje hadde tatt litt ekstra til side i tollbodentil seg selv. Videre skriver Lukas også at Sakkeus var liten av vekst. Derfor hadde han løpt i forveien og klatret opp i et tre fordi han ville se hvem ham Jesus var.

I Midtøsten på  Jesu tid var både det å klatre i trær og løpe noe voksne menn ikke gjorde, Sakkeus får altså en del oppmerksomhet i denne historien fordi han oppfører seg veldig atypisk.

Men da jeg leste historien var der noe som gikk opp for meg. Det kan godt være at Sakkeus får mye oppmerksomhet i historien ved å klatre rundt i treet, men det er Jesus som tar initiativet. Da Jesus går forbi treet ser han opp og sier: «Sakkeus, skynd deg å komme ned! I dag skal jeg være gjest i ditt hus»

Han kom hit ned på jorden for å frelse det fortapte

Det må ha  vært en underlig dag for Sakkeus. Den begynte oppe i treet og endte hjemme hos ham selv med Jesus som gjest. Jesus stiller ikke store krav til Sakkeus, men den kjærligheten Jesus møter Sakkeus med forandrer ham. Han står frem og sier at han vil gi halvparten av alt han eier til de fattige og hvis han har presset penger av noen lover han å gi det firedobbelt tilbake.

Sakkeus innså hva han hadde gjort galt fordi Jesus oppsøkte ham og var gjest i hans hus.

Jesus forteller Sakkeus  at Menneskesønnen er kommet for at oppsøke og frelse det fortapte. Det er juleevangeliet: At vi mennesker ikke selv kan gjøre noe for å nå Gud. Vi er fortapte. Men Menneskesønnen er selv kommet for å oppsøke oss, han kom hit ned på jorden for å frelse det fortapte. Det fikk konsekvenser for Sakkeus. Hvilke konsekvenser får det for deg?

Du kan lese historien om Sakkeus og Jesus i Lukasevangeliet kapittel 19.