Nåde

Nåde

Nåde betyr å få noe gratis, helt ufortjent.

Jeg gikk et par år på en veldig stor skole i Oslo. Nesten tusen elever var det, og hele skolegården var asfaltert. For meg virket det som om altfor mange av barna også var asfaltert innvendig, det var mange som sloss.

Hver gang noen sloss ble det en stor ring rundt av andre barn som ropte, skrek og heiet. Den svakeste havnet alltid på ryggen i asfalten. Oppå ham satt seierherren. Stakkaren under kunne prøve å vri seg, sparke eller slå, men som regel nyttet det ikke. Han hadde bare en måte å komme fri på. Han måtte gi opp og innse nederlaget. Det gjorde han ved å si "Nåde!"

Det ydmykende ordet "Nåde!" var eneste mulighet til å komme fri. Bønnen om nåde var fribilletten. Disse minnene er ikke gode, selv om jeg ikke kan huske at de tok meg noen gang. Men slike minner forklarer meg litt hva de mente, de gamle kristne, som sa at "ingen kan ta imot Guds nåde stående". Du må ned på kne, eller falle helt til bakken, for å kunne ta imot nåden, sa de.

Gud måler ikke tapere og vinnere etter hvor vellykkede vi er menneskelig sett

Jesus ble kal t for "synderes og tolleres venn" (Matt 11:19). De var på en måte taperne. Gud måler ikke tapere og vinnere etter hvor vellykkede vi er menneskelig sett. Han har en annen målestokk.

Etter Guds målestokk er jeg en synder. Jeg er ikke feilfri, sånn som han vil ha meg. Dermed er jeg en taper. "For alle har syndet, og har ingen del i Guds herlighet" (Rom 3:23)

Det hadde vært logisk nok om historien sluttet der. Men Guds historie slutter ikke med at jeg er en taper. Han gjør noe med taperen som ber om nåde. Han tilgir.

Det er forskjell på gratis og billig

Guds nåde er gratis. Men den deles ikke ut på billigsalg. Det er forskjell på gratis og billig. Når det er gratis, da er jeg helt passiv. Jeg bare mottar. Når noe er billig har jeg alltid en andel i handelen. Jeg slapp kanskje å betale full pris, men en viss egenandel måtte jeg betale.

En rik ung mann hadde en stor og pen egenandel med seg til Jesus (Matt 19:16-22). Men han forstod at han trengte litt mer. Derfor kom han til Jesus. Men noen slik handel kunne Jesus ikke delta i. Mannen gikk bedrøvet bort.

Hør nøye etter når folk forkynner om nåde. Bit aldri på gode tilbud om billig nåde som tilbyr deg det lille ekstra du trenger. Ekte nåde legges bare i hendene på den som kommer tomhendt. Du kan gå i veien for Gud når du prøver å hjelpe ham med å frelse deg.

Jesus gikk fredsmarsj alene. Den nåden han kan gi deg gratis kostet ham dyrt. Han betalte full pris for å gi gratis videre den nåden som åpner porten til himmelen for deg.

"Hør alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk" (Jes 55:1)

"Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus." (Rom 3:24)

Ill.foto:  Maria Celine Kolberg

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Sverre Bøe er lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole.

Dagens glose: Nåde