LEVENDE TRO: Et gudfryktig liv

LEVENDE TRO: Et gudfryktig liv

Dette er det femte av seks bibelgruppeopplegg i serien "I den kraft Gud gir".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

«Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les 2 Tim 3,10-17 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Cling to Christ– Sovereign Grace Music
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.

Hvis vi skal oppsummere Paulus budskap så langt, kan det gjøres i noen korte setninger: Gud gir deg i sin nåde kraft til livet med Ham. Du må være forberedt på lidelser. Stå fast når du møter vranglære. Mennesker vil heller ha nytelser enn Gud. Og nå har vi kommet til den nest siste oppfordringen: Hold fast på det du har lært!

Forskjell på Timoteus og Paulus

Timoteus har vært en kristen helt siden han var liten, og har vokst opp i en familie der både mormor Lois og mor Evnike har lært ham om Jesus (2 Tim 1,5). «Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.» (v 15)

Forskjellen er stor på Paulus – som møtte Jesus i et syn i voksen alder, og Timoteus – som har kjent Jesus hele livet, men kallet deres er det samme: Å dele evangeliet videre til alle. Og en enormt viktig oppgave i den tjenesten, er å holde fast på det de har lært: Sannheten.

Skriften og læren

Derfor trekker Paulus frem to viktige ting for Timoteus. Disse må han huske på, og bygge livet og forkynnelsen sin på etter Paulus’ død: Skriften, altså det som vi nå har samlet til Bibelen, og alt det han har lært av Paulus (v 16 og 10).

Det er med andre ord i Bibelen vi finner ut hva vi egentlig var skapt til å være.

Paulus var en mann som ble spesielt utrustet fra Gud til å forkynne sant og rett om hva som var Guds gode vilje. Han forstod rollen sin i ydmykhet og kunne derfor frimodig si om seg selv: Den læren, livsførselen, holdningen, troen, tålmodigheten, kjærligheten og utholdenheten som han hadde vist Timoteus, var verdt å etterlikne og ha som forbilde (se v 10).

Når Paulus gjennom hele brevet snakker om det livet kristne er kalt til å leve – og hvilke konkrete, utfordrende og bevisste valg det krever av oss – så knytter han det hele tiden til at Gud gir kraften og hjelpen til å klare det.

Bibelen gir oss hjelp

På samme måte understreker han det når han sier at vi har fått Skriften fra Gud, slik at vi kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det er et mål for oss å leve et liv med gode gjerninger, og gjennom Bibelen finner vi det vi trenger for å bli utrustet til det. I Bibelen finner vi opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, og den læren må vi holde fast på.

Det er med andre ord i Bibelen vi finner ut hva vi egentlig var skapt til å være. Hadde vi vært perfekte, ufeilbarlige, syndfrie mennesker, hadde vi ikke hatt behov for å lære at Gud ønsker ting annerledes for oss, enn det vi klarer å leve etter i egen kraft.

Fordi Gud elsker oss, har han tatt et oppgjør med synden, frelst oss og tatt bolig i oss med sin kraft når vi tar imot Jesus som frelser. Deretter følger et liv i forandring, der vi blir oppdratt av Gud, til å likne mer og mer på ham.

Livet med Gud er verdt det

Det kan være litt utfordrende å lytte til Paulus sannheter om livet med Gud, men mest av alt ønsker han å skape en frimodig tro i Timoteus og oss, fordi han peker på at det er Gud selv som har lovet å være tilstede i oss og gi oss kraften vi trenger.

Livet er slik han beskriver det: med lidelser av ulikt slag og risiko for forfølgelser fordi vi tror på Jesus. Paulus’ vitnesbyrd om at det er verdt det allikevel, skal få synke inn i oss: «Hvor mange forfølgelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet meg ut av dem alle.» (v 11), og selv om han nå skal dø, frykter han ikke. Livet med Gud, i hans kraft, er verdt det – uansett motgang.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Har du vært en kristen hele livet, slik som Timoteus? Har du blitt kjent med Jesus senere, som Paulus? Eller vet du kanskje ennå ikke helt hva du tenker om troen? Del gjerne troshistoriene deres med gruppa.
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det at alle som vil leve et gudfryktig liv i troen, skal bli forfulgt (v 12)?
 4. Hvordan og for hvem kan du være et forbilde for andre med ditt liv, slik Paulus har vært det for Timoteus?
 5. Hva tenker du det betyr å holde fast på det du har lært?
Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.