Levende Tro Basic: MATTEUS

Levende Tro Basic: MATTEUS

Dette er det tredje bibelgruppeopplegget i serien «Å følge Jesus». Jesus elsker å være sammen med syndere.

Levende Tro Basic

Levende Tro Basic er iTros første bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også flere hefter med Levende Tro for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

«Å følge Jesus» blir tilgjengelig i hefteform etter nyttår.

«Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Lukas 5,27-32
 3. Les teksten under høyt i fellesskap
 4. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 5. Del bønneemner og be for hverandre
 6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»
Tolleren følger Jesus

Tenkte du det samme som meg da du leste bibelteksten? Se på vers 27 og 28 igjen. Se hvor fort det går. Jesus så en toller som het Levi, han sa «følg meg!», og så gikk Levi fra jobben sin og begynte å følge etter Jesus. Jeg tror han var veldig nysgjerrig på hvem Jesus var. Det kan godt være det tok litt lengre tid i virkeligheten, men i Bibelen blir ting ofte forklart raskt, for det er mye som skal fortelles. 

Levi er den samme som vi kjenner som Matteus. Han ble en av Jesus sine 12 disipler og senere skrev han et eget evangelium der han forteller om alt det han opplevde som disippel: Matteusevangeliet.  

Upopulær toller

Før Matteus møtte Jesus, jobbet han som toller, en som passet på at alle betalte skatten sin til keiseren i Romerriket. Det var to grunner til at folket i Israel ikke likte tollerne. For det første var landet deres okkupert, og de likte ikke å betale av pengene sine til keiseren, de ønsket seg heller makt over sitt eget land igjen.

I tillegg var tollerne kjent for å legge på litt ekstra når de krevde inn penger, og snike til seg disse pengene selv. Matteus var altså sett ned på og utstøtt av sitt eget folk fordi han hadde valgt å ta en sånn jobb. 

Verdt å slutte i jobben for

Jesus snur Matteus sitt liv på hodet, og det er veldig tydelig at Matteus skjønner at dette er det verdt å slutte i jobben for. Han blir med Jesus, og det første han gjør er å invitere Jesus og disiplene til fest hjemme hos seg selv.  

Å dra på besøk til noen for å feste og spise mat sammen, det betyr noe. Jesus viser til alle at han syns det er helt greit å være sammen med en toller, og det sjokkerer de religiøse lederne.

Ingen pleide å gjøre sånt. De aller fleste fulgte noen regler for hvem man skulle være sammen med og ikke, og Jesus går helt imot det som er forventet når han blir med hjem til Matteus.  

Oppsøker de utstøtte

Jesus gjør ofte slike ting som overrasker folk. Han var kjent for å være sammen med sånne som andre prøvde å unngå. De som var utstøtt og sett ned på i samfunnet, ble oppsøkt av Jesus fordi han ville vise dem sin kjærlighet. 

«Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?», sa de religiøse lederne til disiplene da de så hvem de besøkte. «Fordi jeg har kommet til synderne», kan vi omformulere Jesus sitt svar til (v 32). Jesus elsker å være sammen med syndere. Han leter etter dem, er sammen med dem og viser dem Guds kjærlighet 

Alle trenger nåde

Syndere trenger nåde og omvendelse, sier JesusOg da tenker han ikke bare på at det var enkelt å peke ut Matteus som en synder, en som stjal til seg ekstra penger gjennom jobben sin. 

Sannheten er at alle menneskene Jesus møtte var syndere. De religiøse lederne var også syndere. Alle disiplene var syndere. Både de flinke, de kloke, de rike, de syke og de svake var syndere. Jesus kom for alle mennesker, fordi alle mennesker er syndere og trenger hans livsforvandlende nåde og frelse. 

Alltid velkommen

Matteus sitt liv lærer oss at Jesus alltid ønsker oss velkommen til ham, uansett hvordan vi har levd livet vårt. Matteus kunne komme og se hva Jesus gjorde, høre på det han underviste og se ham gjøre under, uten å være et perfekt, syndfritt menneske først. 

Da han møtte Jesu enorme kjærlighet fikk han ny verdi, han merket at han betydde noe for Jesus. Og livet hans ble forandret av å møte den kjærligheten. Matteus sluttet å stjele og begynte å følge Jesus og lytte til det han lærte dem om hva som er den beste måten å leve livet på. 
 

Spørsmål 

 1. Hva tenker du om bibelteksten du leste? 
 2. Hva tror du Matteus tenkte da Jesus ba ham om å følge ham?
 3. Matteus sitt liv ble forandret av at han fulgte etter Jesus. Gjør det at du tror på Jesus at du er annerledes enn andre mennesker på noen måte? 
 4. Alle mennesker Jesus møtte var syndere, og alle mennesker du og jeg kjenner er syndere. Samtidig er Jesu kjærlighet like stor til oss alle. Hva tenker du om det? 
 5. Tollerne ble sett veldig ned på  Jesu tid. Kommer du på noen grupper med mennesker som vi ser ned på i vårt samfunn? Hvordan kan vi vise den sammen kjærligheten som Jesus viser oss, til alle mennesker? 

Noe å be for 

 • Hvilke bønneemner dukker opp etter det dere har snakket om i dag? 
 • Kanskje du kan be om å få oppleve den samme kjærligheten fra Jesus til deg som Matteus opplevde? Og spørre Jesus om hvordan du kan vise andre at Jesus elsker dem like høyt?

Hva kan vi lære av Matteus og Jesus? 

 • At nysgjerrighet kan forandre livet vårt 
 • At Jesus vil være sammen med oss selv om vi har gjort dumme ting 
 • At Jesus ikke ser på våre merkelapper på hverandre, men at alle mennesker er like mye syndere og samtidig like høyt elsket av Jesus 
 • At det å møte Jesus gjør at du velger å leve annerledes 
Pearl / Lightstock

Levende Tro Basic

Levende Tro Basic er iTros første bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også flere hefter med Levende Tro for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

«Å følge Jesus» blir tilgjengelig i hefteform etter nyttår.