Levende Tro Basic: JEG KLARER MEG

Levende Tro Basic: JEG KLARER MEG

Dette er det femte bibelgruppeopplegget i serien «Jeg tror jeg tror». Trenger jeg en Frelser?

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

  1. Takk og be for samlingen.
  2. Les bibelteksten. Skriv gjerne ned det du lurer på mens du hører den lest.
  3. Les teksten under høyt i fellesskap.
  4. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
  5. Del bønneemner og be for hverandre.
  6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»

Bibeltekstene:

«Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1 Joh 1,8–9

«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Apg 4,12

«Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12

Klarer oss fint

Å vokse opp i Norge betyr for de aller fleste et liv med trygghet, frihet og ganske få bekymringer. Vi har mat på bordet, et hus å bo i, gratis skolegang, tilgang til lege og sykehus, penger til klær – og til og med penger til luksus som reiser, dyre telefoner, fine biler, en båt og ei hytte. Du har kanskje ikke alt dette, men jeg tror du forstår hva jeg mener: nordmenn er blant de rikeste i verden, og på mange måter har vi ingen store problemer. Vi er sterke og uovervinnelige, og vi kan få til alt – hvis vi bare vil og jobber hardt. Tror vi i alle fall.

I andre deler av verden finnes det mange som mangler rent vann, ikke har mat, lever i frykt for krig og ikke aner hva fremtiden bringer. Vi har veldig ulike måter å leve på, og det gjør noe med oss.

Kanskje gjør også all denne tryggheten rundt oss at vi kan tenke at vi klarer oss godt selv. Kanskje tenker du og jeg noen ganger at vi har det så bra at vi ikke trenger noen Gud. Hva skal vi med ham? Det eneste som kanskje drar oss litt i retning av behovet for hjelp fra noe utenfor oss selv, er når sykdom dukker opp hos oss selv eller noen vi er glade i, eller når vi tenker på hva som skjer etter dette livet. Kanskje har vi ikke full kontroll på livet allikevel?

Trenger du og jeg egentlig en frelser, sånn Bibelen forteller om at Jesus kommer fordi vi trenger ham? Klarer vi oss ikke egentlig helt på egenhånd?

Ærlig om livet

Å innse at vi trenger Jesus, kan noen ganger oppleves som å innrømme at vi er svake. Og det kan sitte langt inne for mange. Kanskje kjenner du deg igjen i det? I 1. Johannesbrev 1, 8-9 skriver disippelen Johannes om å snakke sant om livet. (Se versene over.) Han skriver blant annet at hvis vi påstår at alt ved oss er bra, hvis vi sier at vi ikke har noen synd i oss, da lurer vi oss selv.

Sannheten om oss mennesker er at vi er syndere. Og når vi forstår det, da forstår vi at vi trenger Jesus.

Det Johannes oppfordrer oss til er å snakke sant om livet. Han sier: Dersom vi bekjenner syndene våre, er Jesus trofast og rettferdig, og han tilgir. Å bekjenne syndene våre betyr å si det samme som Gud sier om dem. Gud sier at syndefallet har rammet alle mennesker, fra Adam og Eva og gjennom hele historien. Hvis vi sier: «Jeg tror du snakker sant om det, Gud,» så lover han oss at Jesus alltid vil møte den bekjennelsen med sin tilgivelse, trofasthet og kjærlighet.

Å være en synder

Men kjenner du deg som en synder? Og hva betyr det egentlig å si: «Ja, Gud, jeg er enig, jeg er en synder»? Det handler for det første ikke om å føle seg på en spesiell måte. Å være en synder er mer en faktasetning om at det er slik verden henger sammen, og slik vi mennesker er.

Syndefallet er en forklaring på alt det vonde vi ser i oss og rundt oss. Da Eva og Adam spiste av den forbudte frukten, valgte de å gå imot Guds vilje, og konsekvensen ble at alle mennesker ble født som syndere fra da av. Alle mennesker har en medfødt diagnose, synd, som vi trenger medisin for – frelse.

Å være en synder, betyr at vi har noe inni oss som ikke ønsker å leve slik Gud vil. Noe som vil gjøre opprør mot Gud. Gud har egentlig skapt oss til å ha det godt på alle måter, men det er noe der som gjør motstand.

Vi merker synden på ulike måter. Har du noen gang oppført deg dårlig mot noen? Har du baksnakket en venn eller slått et menneske noen gang? Har du vært egoistisk og prioritert deg selv istedenfor å gi noe eller dele noe med andre? Syns du det er vanskelig å være god mot deg selv og tenke gode tanker om din egen verdi?

Alle slike ting — som vi forstår bidrar til at andre blir lei seg, såret og skuffet, eller at du selv har dårlig selvbilde — er en konsekvens av syndefallet. I vår verden finnes det mye sykdom, folk er i krig mot hverandre, det er hat og ondskap rundt oss.

Alt det er også en konsekvens av syndefallet, og ikke etter Guds gode vilje.

Du trenger en frelser

Problemet er at synden ikke er de enkelte dårlige tingene som vi gjør. De dårlige tingene skjer fordi vi har et problem. Synden er noe dypere i oss, og den holder oss fast, så vi ikke klarer leve perfekte, gode liv. Vi kan prøve alt vi klarer å leve opp til Guds fullkomne standard, og ikke gjøre onde ting mot oss selv, Gud og hverandre, men problemet er at vi ikke har sjans til å klare det.

Alt dette lærer vi om når vi leser i Bibelen, og derfor er Guds svar på spørsmålet vårt: Ja, du trenger en frelser. Du trenger en frelser fordi du må reddes fra evig død og adskillelsen fra meg. Du trenger en frelser fordi noen må gjøre det slik at synden ikke står imellom deg og meg lengre. Du trenger at akkurat Jesus, min sønn, redder deg, fordi du har ikke sjans til å klare å syndfritt selv.

Til og med du som har et godt og trygt liv fullt av rikdom, har problem med synden. Ingen mennesker slipper unna det problemet.

Og alle mennesker har mulighet til å få den samme redningen: Gud vil at alle mennesker skal bli frelst! (1 Tim 2,4). Og i frelsen ligger nærheten til Gud, evig liv, fred og fremtidshåp.

Grunnen til at Jesus kom til jord var kort fortalt dette: Gud hater synden, men elsker synderen. Den hellige Gud hater det onde og alt som står imellom oss og ham, men han elsker oss mennesker SÅ høyt at han satte himmel og jord i bevegelse for å redde oss og gi oss en nær relasjon til ham igjen. Og når vi tror på Jesus får vi et nært forhold til Gud nå, og i hele evigheten.

Spørsmål:

  1. Hva er det første du tenker på etter å ha lest dette?
  2. Hvordan vil du svare på spørsmålet med dine egne ord: Trenger jeg en frelser?
  3. Hva handler konseptet «synd» om, og hvorfor er det et problem for oss?
  4. Les 1 Joh 1,8–9 sammen, og snakk om hva dette betyr for dere.

En bønn du kan be:

Kjære Jesus. Jeg trenger hjelp til å se at jeg ikke klarer å leve livet mitt perfekt og godt på egenhånd. Takk for at du vet hvordan jeg har det og takk for at du vil være redningen min. Amen.

Hva kan vi lære?

Trenger jeg en frelser?

Alle mennesker fikk en ødelagt relasjon til Gud i syndefallet. Vi er alle syndere som ikke klarer å leve godt og riktig, verken med hverandre, Gud eller oss selv. Grunnen til at du trenger en frelser, er at synden har gitt deg et problem du ikke kan løse selv. Jesus vil frelse alle mennesker og gjenopprette vårt forhold til Gud. Det er en gave til alle mennesker, og alle mennesker trenger det like mye. Gjennom Jesus får vi et nært forhold til Gud nå, og i hele evigheten.

Simon Berg

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.