Levende Tro Basic: EN NY MEG

Levende Tro Basic: EN NY MEG

Dette er det sjette bibelgruppeopplegget i serien «Jeg tror jeg tror». Er jeg fortsatt en synder?

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

  1. Takk og be for samlingen.
  2. Les bibelteksten. Skriv gjerne ned det du lurer på mens du hører den lest.
  3. Les teksten under høyt i fellesskap.
  4. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
  5. Del bønneemner og be for hverandre.
  6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»

Bibeltekstene:

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!» Kol 2,6–7.

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.» Rom 8,1–2.

«Dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. Den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.» 1 Joh 3,23–24.

Tilgitte syndere

Å lese i Bibelen om at vi er syndere, kan oppleves som en kjip diagnose å få. Vi vil jo ikke ha det sånn. Samtidig gjør en diagnose fra en lege at vi kan få behandling for sykdommen som plager oss. Når vi vet hva som feiler oss, kan vi få rett medisin.

Vi kan se på alle de kjipe tingene vi gjør, som egoisme, stygge tanker, vonde ord om andre, utestengelse, hat og uvennskap, som symptomer på at vi har en sykdom: synden.

Det blir fort naturlig å spørre seg selv: Burde ikke alle disse symptomene forsvinne når jeg tror på Jesus og er frelst? Hvorfor merker jeg fortsatt at jeg er så prega av alt dette kjipe og vonde som synden fører til?

Svaret Bibelen gir oss er at vi mennesker er og blir syndere så lenge vi lever i denne verden, men vi har fått et ekstra ord hekta på diagnosen vår: Vi er tilgitte syndere. Og det ordet, tilgitt, det forandrer identiteten vår.

Vi er fortsatt syndere, men vi er satt fri, er tilgitte, og problemet vårt med synden er tatt på alvor av Jesus. Han har redda oss og gitt livet vårt et nytt utgangspunkt. Vi skal få leve livet i nåden!

Når vi forstår at det er en grunn til at vi ikke alltid klarer å oppføre oss godt, da er det trøst og trygghet i å vite at Jesus kjenner oss og vet om problemet. Han blir ikke overraska over hvordan vi oppfører oss.

Og det er en gave å få vite at Jesus har tatt problemet vårt, synden, på alvor – og gått i døden for oss. Han har seiret over det onde, og selv om vi fortsatt merker at synden er en del av oss og vår verden her og nå, så er løftet fra Jesus at én dag – i fullendelsen – skal han ta et endelig oppgjør med det onde. Det skal ikke være mer synd når vi tilbringer evigheten sammen med Gud!

Kjøttet og Ånden

Paulus er den som skriver mest om dette nye livet sammen med Jesus som tilgitte syndere. (Se Romerbrevet 7 og 8). Han bruker to viktige ord, og ganske mye plass på å forklare hvordan det er å være et syndig menneske som har møtt Jesus og blitt frelst. Og slik Paulus beskriver det, er livet som kristen både et liv i Guds nærhet, og med en slags pågående kamp inni oss.

Han bruker ett ord for å beskrive oss som mennesker preget av syndefallet: Kjøttet. Så bruker han et annet ord for å beskrive at vi har en ny status, en ny identitet når vi har tatt imot Jesus og tror på ham: Ånden. Disse to sidene av oss sloss mot hverandre inni oss.

Kjøttet er den delen av oss som vil velge egoisme, å såre andre, å tråkke oss selv og andre ned, og å velge bort Gud og hans gode vilje for livet vårt.

Ånden er Gud selv som lever i oss med sin Hellige ånd, med sin kraft og styrke, sitt nærvær, sin fred, glede og trøst, og som vil hjelpe oss til å leve et godt liv med oss selv, andre og nær Gud.

Kampen

Kanskje du kjenner deg igjen i at det pågår en sånn kamp inni deg? At du noen ganger vet godt hva som er best, men så velger du det dårlige alternativet allikevel? At du noen ganger bare ikke klarer å stå imot fristelsen til å lyve litt, baksnakke litt, ikke stille opp for noen som trenger deg?

Det er ikke synden som har makt over oss, men Gud, ved sin Hellige ånd.

Hele dette livet som tilgitte syndere lever vi i en spenning mellom det gode vi kan velge og det onde vi blir fristet til å gjøre. Paulus sier det slik i Romerbrevet 7,19-21:

«Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.»

Beskriver Paulus en virkelighet du kjenner deg igjen i her? Det er vanskelig å gjøre de riktige, gode, perfekte valgene hele tiden. Det er faktisk umulig for oss! Men på grunn av Jesus sier Paulus også at det er dette som gjelder for den som tror: «Det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden.» (Rom 8,9). Det betyr: Det er ikke synden som har makt over oss, men Gud, ved sin Hellige ånd. For Gud er sterkere enn synden, og når Gud selv lever i oss, da har vi kraft og styrke til å velge det gode.

Og vi skal få lov å be Gud om hjelp til å leve et liv der Ånden får prege oss mer og mer, slik at vi blir forandret fra innsiden og ut (mer om det i neste samling).

To viktige ting vi kan huske om livet som en kristen er:

1. Ånden er sterkere enn kjøttet. Det betyr at selv om vi gjør ukloke og dårlige valg, og blir fristet til å synde igjen og igjen, så vil Gud alltid gi oss hjelp, styrke og kraft til å leve nær ham når vi spør ham om hjelpen.

2. Jesus vet hvordan vi har det. Han vet hvordan det er å være menneske, og han ser på oss med kjærlighet og nåde, og ønsker mest av alt at vi skal fortelle ham om det vi synes er vanskelig å få til. Vi kan alltid komme til ham og be om trøst, råd, hjelp og styrke til å gjøre de gode valgene for livet.

Så akkurat nå har vi vissheten om at Jesus har tatt på seg synden for oss alle, og en dag skal han utslette den for godt. Akkurat nå kan vi leve sammen med Jesus og vite at vi er tilgitt for alt det gale vi gjør fordi vi er syndere, og vi kan få kraft og hjelp til å leve så gode liv som mulig i denne verden der synden er en realitet. Vi er fortsatt syndere, men vi er tilgitte syndere, som får leve sammen med Gud hver eneste dag, fra nå av og i all evighet.

Spørsmål:

  1. Hva er det første du tenker på etter å ha lest dette?
  2. Hvordan vil du svare på spørsmålet med dine egne ord: Er jeg fortsatt en synder?
  3. Forklar for hverandre hva kjøttet og Ånden er.
  4. Hva betyr det for deg å vite at Jesus alltid er sterkere enn synden?

En bønn du kan be:

Kjære Jesus. Takk for at du har gitt meg frelse og tilgivelse. Hjelp meg til å leve livet mitt sammen med deg, som en trygg, frimodig og glad tilgitt synder. Takk for at du vil gi meg kraft ved din Ånd til å velge det gode. Hjelp meg med det. Amen.

Hva kan vi lære?

Er jeg fortsatt en synder?

Ja, alle mennesker er syndere, og synden preger oss alle på mange ulike måter. Vi må hele tiden kjempe mot lysten til å velge det onde, det destruktive, det egoistiske og det som går imot Guds gode vilje for oss.

Men som kristne er vi tilgitte syndere som får leve livet vårt nær Gud, med Den hellige ånd i oss. Det forandrer alt og gjør at vi får kraft og styrke til å velge det gode, og til å leve liv som er mindre prega av syndefallet. En tilværelse helt fri for synd venter oss i fullendelsen, når Jesus har kommet tilbake og tatt et endelig oppgjør med all ondskap.

Simon Berg

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.