Korset – den uforståelige seieren

Korset – den uforståelige seieren

Guds redningsaksjon skjedde på en måte vi ikke kunne forventet.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Matteus 16,21-23:

Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp.
Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.»
Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Du kan også lytte til andakten her:

Livet med Jesus

Tenk å være en av disiplene som fulgte Jesus! Om de hadde innholdsrike liv tidligere, tok vandringen sammen Jesus kaka.

De opplevde mirakuløse helbredelser, utdrivelse av onde ånder, og folk stimlet sammen rundt dem overalt. De skjønte naturligvis at det var Jesus folk ville møte. For en mann! Stødig som få.

Jesus ledet an med en autoritet og integritet av en annen verden, bokstavelig talt.

Diskuterte sylskarpt med den religiøse makteliten og drev dem tilbake. Samtidig bøyde han seg ned til de i samfunnet alle andre overså og omgikk. Jesus ledet an med en autoritet og integritet av en annen verden, bokstavelig talt.

Disiplene ante at befrierkongen, som det gamle testamentet profeterte om, var nettopp han som utvalgte dem til å følge seg. De hadde forventninger.

Ikke slik vi forventer

Slik kan det være når vi tenker på Jesus også. Det er mye å la seg fascinere av. Han har tross alt all makt i himmel og på jord!

Men opplevelsen disiplene, og spesielt Peter, får her viser så tydelig at Jesu rike ikke er slik vi tror.

Disiplenes forventninger til en eventyrlig reise i makt og frigjøring er nå i ferd med å ende i første tilgjengelige fjellvegg. Jesus, du kan ikke gjøre dette!

Korsets dårskap

1.Korinterbrev 1,18 har et uttrykk for dette: «korsets dårskap».

Jesus vant da han døde.

Selv etter at vi har tatt imot Jesus som vår Herre og frelser, mister vi lett grepet om nettopp dette budskapet igjen og igjen – Jesus vant da han døde.

Som ydmyk tjener tok han på seg all verdens synd og sonet den fullstendig. Den eneste måten din synd kunne overvinnes på var ved at han gav seg selv i døden.

Altså ikke ved makt, men ved å tjene og gi sitt liv. Slik vant Jesus.

Guds opp-ned-rike

I Bibelens siste bok viser Johannes oss en visjon av tilbedelsen i himmelen. Der bøyer alt og alle seg for den mektigste; som er et lam, likesom det er slaktet (Åp 5,6 og 7,9-17). Snakk om opp-ned-rike!

Vi skal være veldig glade for at ikke Peter lyktes i å vende Jesus bort fra korset. Det er det Satan vil; at så få som mulig skal ta sin tilflukt til seieren Jesus vant på korset.

Men det er det eneste som evner å gi evig frelse for alle mennesker, og for deg. Korsets dårskap.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen