Jesus vet om våre svakheter, vårt svik og våre feil, men vil ha oss likevel

Jesus vet om våre svakheter, vårt svik og våre feil, men vil ha oss likevel

Ved deg til Jesus som er den sterke.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Saken ble første gang publisert 20.mars 2022.

Bibelteksten finner vi i Lukasevangeliet 22,28-34.

Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer. Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!»
Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.» Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.»

Du kan også lytte til andakten her:

Den tunge veien

I fastetiden, de 40 dagene før påske, er det meningen at fokuset er på mørket, vår synd og Jesus sin tunge vei til korset for oss.

I fortellingen over har Jesus hatt det siste måltidet med disiplene sine. Han har vasket føttene deres og gjennomført den første nattverden. Rett etter dette drar de ut i Getsemanehagen og Jesus blir tatt til fange av romerne med Judas selv i spissen.

Det er mye som står på spill, men disiplene skjønner ikke (som vanlig) hvor mye det står om.

Peters svakheter

Slik er det å være en disippel av Jesus for oss også. Men det er noe utrolig flott å få tak på fra fortellingen vår – Jesus vet om våre svakheter, vårt svik og våre feil, men det betyr ikke at han ikke vil bruke oss eller ikke vil vi skal følge ham!

Det er Peter, som igjen og igjen blir den mest fremtredende av disiplene, som viser oss dette. Han sier modig at han er klar for både fengsel og død for Jesus.

Men bare noen timer etterpå skal han banne på at han ikke kjenner Jesus, og det er Jesus klar over!

Peters to navn

Jesus bruker to navn på sin nærmeste disippel; Simon og Peter. Simon var hans opprinnelige navn og betyr noe sånt som den vaklevorne eller den ustødige. Navnet Peter fikk han av Jesus selv (Joh 1,42). Det betyr klippen, den faste.

Jesus markerer at to ting er sant samtidig: at Peter er svak, ustødig og vil svikte, men at Jesus like fullt har kalt ham til å være klippen. Det vil si at troen hans ikke måtte svikte. At troen holdt fast ved den sanne klippen; Jesus selv.

Jesus tenker på deg, vet om dine fall og gikk til korset for deg.

Når Jesus senere stop opp igjen fra de døde fikk de to kvinnene beskjed om å melde fra til resten av disiplene. Det er fantastisk å se Jesus sin omsorg for den fortvilte, skamfulle og redde Peter, som helt sikkert følte seg mer som en Simon: «Men gå og si til disiplene hans og til Peter: Han går i forveien for dere til Galilea» (Mark 16,7).

Jesus vet

Jesus tenkte på Peter, visste om Peters fall og gikk til korset for Peter. Jesus tenker på deg, vet om dine fall og gikk til korset for deg.

Og akkurat som Peter fortsatt ble kalt som disippel kaller han også deg til å følge seg.

Jesus vet at Satan på ulike måter vil friste enhver Jesu disippel, der målet dypest sett er at vi skal fornekte ham. Men Jesus ber for deg når du fristes til det.

Vend deg til han som ikke ga etter for fristelsene, men ga seg selv for deg.

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Saken ble første gang publisert 20.mars 2022.