Ikke friske, syke!

Ikke friske, syke!

I vinter var jeg i skibakken en (sjelden) tur. Jeg tenkte at å kjøre snowboard er som å sykle; har du først lært, så kan du det!

Det gikk riktig så fint. Til å begynne med. Og motet ble større og større…

Til slutt gikk det som det måtte gå. Farten ble litt vel stor inn på et hopp, og etter et øyeblikk med fugleperspektiv, kræsj-landa jeg på ryggen, og ble liggende. Jeg klarte ikke røre meg og det gjorde ufattelig vondt. Heldigvis var jeg omgitt av gode folk som så at noe var galt. De fikk frakta meg ned til varmestua og derfra videre til sykehuset.

Noen ganger er skade-symptom mer skjult

At jeg trengte legehjelp  var helt åpenlyst. Noen ganger er skade-symptom mer skjult. Folk kan gå i årevis med farlige sykdommer, uten å vite om det. I de tilfellene er det nesten som en håper at noe akutt skal skje, slik at legene kan få stilt en diagnose og begynne behandlingen.

Den syke blir ikke frisk ved å late som om sykdommen ikke er der.

I Bibelen kan vi lese om da Jesus kaller tolleren Levi (Matteus) til å være hans disippel, og Levi forlater alt og følger Jesus. Like etter holder han et stort selskap for Jesus hjemme hos seg. Den religiøse eliten blir irriterte; hvorfor henger Jesus og disiplene med tollere og syndere?

Jesus svarer dem: ”Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.” (Luk 5,31-32)

Noe seinere er Jesus hjemme på middag hos fariseeren Simon. Ei kvinne ”som levde et syndefullt liv” kommer dit og gråter ved Jesu føtter. Hu vasker føttene hans med tårene sine og tørker de med håret sitt, kysser de og smører de med fin salve. Simon blir irritert; noe så upassende!

Levi slipper alt og holder fest for Jesus

Jesus forteller Simon  at kvinna viser så stor kjærlighet, fordi hun har fått sine mange synder tilgitt. Jesus fortsetter: ”Men den som får lite tilgitt, elsker lite.” (Luk 7,47)

Det skjer noe i møte med Jesus

Både Levi og kvinna vet at de er syndere. Kanskje har de blitt fortalt hvor håpløse de er hele livet. Men så skjer det noe i møte med Jesus; Levi slipper alt og holder fest for Jesus. Kvinna stormer inn i et fint jødisk selskap og vasker Jesu føtter med tårene sine.

De syke får legedom. Syndere blir tilgitt. Gleden er enorm!

(PS: Ryggen min ble helt fin igjen!)

Andakten er skrevet av Eivind Bø.

Bønn:
Gud,
Vi vet at mot deg har alle syndet.
La oss ikke lure oss selv,
så vi sier vi ikke har synd.
Gi oss øyne til å se at vi er syke,
så vi kan bli legt og ta imot tilgivelse
i Jesu navn,
Amen.