Evangeliene

Evangeliene

I evangeliene i Det nye testamentet kan vi lese om Jesus, og alt det som skjedde rundt ham.

Bøker i Bibelen

Dette er første del av serien»Bøker i Bibelen» -iTros miniinnføringtil NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent medden viktigste boka som noen gang er skrevet!

De fire første bøkene i Det nye testamentet,Matteus, Markus, Lukas og Johannes, er sammen med Apostelgjerningene denhistoriskedelen av Det nye testamentet. Evangeliene forteller om livet til Jesus, og kan faktisk kallesbiografier,fordi de handler om hva han sa og gjorde. Selv om alle evangeliene forteller om livet til Jesus, er de likevel ikke helt like. Alle evangeliene har noen fortellinger om Jesus som de andre ikke har (Les mer om de forskjellige evangelieneher).

Jesus talte for store folkemengder, men tok seg samtidig tid til å snakke med folk han traff

Om fødselen til Jesus kan vi lese hos både Matteus og Lukas, men det erLukassom er mest grundig, og som blir lest til jul. Alle evangeliene forteller så om da Jesusbegynte å forkynneetter å ha blitt døpt av Johannes Døperen.Etter dåpen begynte han å reise rundt, og samlet disiplene.

Alt det som skjer mellom dåpen og den siste uka før korsfestelsen blir ikke alltid fortalt i rekkefølge. Det som var viktig for de som skrev evangeliene varhvaJesus gjorde, ikke nødvendigvis rekkefølgen det skjedde i. Derfor består evangeliene stort sett av enkeltepisoder.

Og Jesus gjorde mye forskjellig. Han vandret rundt sammen med disiplene og forkynte for store folkemengder, og vi kan lese flere lange taler, derBergprekenen iMatt 5-7nok er den mest kjente. Samtidig tok han seg tid til å snakke med folk han traff, som for eksempelNikodemus,Sakkeusogkvinnen ved brønnen. Han sendte også ut disiplene for å forkynne.

Uansett hvor Jesus reiste samlet det seg som regel masse folk rundt ham, og han helbredet mange syke

Jesus gjorde også mange tegn og under. Uansett hvor Jesus reiste samlet det seg som regel masse folk rundt ham, og hanhelbredet mange syke.

Flere steder står det at han gjorde dette for å vise omsorg for dem (Matt 14,14), og på grunn avundrene kom mange til tro på ham (Joh 2,11). Et av de mest kjente miraklene kom da vennen hans, Lasarus, døde. Jesus vekker han opp igjen og viser seg som herre over døden – og mange kommer til tro.

Jesus gjorde alle disse tegnene og miraklene for å vise hvem han var – Gud selv. Men ved det han sa og gjorde, ble han mislikt av mange mennesker, spesielt når han tilgav synd – for hvem kunne gjøre det, bortsett fra ham det var syndet mot, nemlig Gud? (Luk 5,21)Dermed viste Jesus hvorfor han var kommet – for å tilgi syndere.

For at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn

Selv om evangeliene har sine forskjeller, har de alle hovedfokus på den siste uka før Jesus døde. Jesus forberedte seg selv og disiplene på hva som kom til å skje: Jesus skulle dø for menneskenes synder og stå opp igjen fra de døde (Matt 16,21). Dette sier noe om hva som var det viktigeste for forfatterne: De ville fortelle om Jesus, og at han tok straffen for alle menneskene sine synder og overvant døden! Det er dette som er selve evangeliet.

Johannes sier at grunnen til at han har skrevet er «for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» (Joh 20,31) Det er dette som er hensikten med alle fire evangeliene.

Foto: Fotolia.com

Bøker i Bibelen

Dette er første del av serien»Bøker i Bibelen» -iTros miniinnføringtil NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent medden viktigste boka som noen gang er skrevet!