Bygge Guds hus

Bygge Guds hus

Er vi, som Israelsfolket var, mer opptatt av å bygge for oss selv enn av å bygge det Gud ber om?

Andakt

Elisabet Mattingsdal er 25 år og kommer fra Lyefjell på Jæren. Hun er utdannet fengselsbetjent og jobber for tiden i Sandeid fengsel.

Israelittene hadde kommet tilbake til Jerusalem, etter nesten tjue år i Babylon. De skulle begynne å bygge Guds hus, men det som heller ble prioritert var deres egne hus, og tempelet ble da stående i ruiner. Gud ble forsømt.

I dag kan vi tenke at selve «bygget» ikke kan være så viktig. Men Guds rykte sto på spill og på denne tiden var tempelet et uttrykk for Guds nærvær og hva israelittene satte høyest. Hvordan var prioriteringene deres? Hva søkte de?

Glemte Guds hus

Profeten Haggai får spørsmål fra Gud om hvordan det går dem. Har de nok mat og drikke? Varme klær? Lønn? «Legg dere på hjertet hvordan det går dere! sier Herren.» (Haggai 1,5b).  Det er nesten som Han bruker David sine ord fra Salmene 139, 23: «Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker». Hva er det hjertet og tankene er fylt med? Hva prioriterer vi?

Israelsfolket gjorde ikke det Gud ba dem om å gjøre, men søkte sitt eget først. Dette fikk konsekvenser. Det var lite å høste etter alt de hadde sådd, dermed ble ikke folket mette. Det ble tørke i landet, noe som fikk store konsekvenser for alle.

På spørsmålet om hvorfor, svarer Gud fordi de hadde vært så travelt opptatt med sitt eget hus, og glemt Guds hus. Israelittene trengte samme påminnelse som oss i dag. «Søk først Guds rike og Hans rettferdighet. Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg.» (Matteus 6,33)

I Haggai 1,8 sier Gud: «Gå opp i fjellet, hent ned tømmer og bygg huset, så Jeg kan ha behag i det og herliggjøre Meg, sier Herren.» Hva vil dette si? Da Haggai fikk ordet, forstod han at Gud ville de skulle fullføre byggingen av tempelet. Og det gjorde de. Det står at de ble oppmuntret i ånden og at de skulle bli velsignet fra denne dag av.

Søke oppover

Hva vil denne teksten si for oss i dag? Vi er bokstavelig talt opptatt av våre egne hus; bygge de større og gjøre de finere, fylle de med den siste moten innenfor interiør og ellers andre unødvendige ting.

Glemmer vi å bygge Guds rike? Skulle vi ikke søke Ham først, la han utfordre oss, la han fylle hjertet vårt med håp og fredstanker? Ja skulle vi ikke få mat, klær og tak over hodet hvis vi søkte Ham først? Da hadde vi kanskje hatt overskudd til det vi var ment å gjøre.

Du og jeg må gå opp i fjellet, hente ned tømmer og bygge huset. Ja, søke oppover til Ham som allerede har lagt så mye godt i oss og hente ned de gode gavene og velsignelsene. Og, med dette kan vi tjene vår neste. Altså bygge Guds rike.

John Olav Selstø

Andakt

Elisabet Mattingsdal er 25 år og kommer fra Lyefjell på Jæren. Hun er utdannet fengselsbetjent og jobber for tiden i Sandeid fengsel.