Be om visdom

Be om visdom

Det finnes hjelp når ting er vanskelige.

For ikke mange dager siden satt jeg på jobben min og skulle planlegge en del av arbeidsoppgavene framover. Det som i utgangspunktet bare var en helt vanlig dag ble plutselig en vanskelig dag. Jeg skulle ta noen valg og prioriteringer som føltes alt for store og vanskelig. Andre mennesker var involvert og hvordan jeg tok dette valget ville dermed få konsekvenser for andre utenfor meg selv . Jeg satt og følte på et stort ansvar for å finne en god løsning på et veldig sammensatt problem.

En meget klok eldre dame sa til meg” nå må vi be om visdom” og viste meg også et bibelvers :
Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.
Jak 1,5

Det var godt å få legge det i Guds hender og spørre han konkret om råd

Det var ikke slik at jeg med en gang etterpå visste hvordan jeg skulle løse dette, men det var godt å få legge det i Guds hender og spørre han konkret om råd.
I dagene etterpå har jeg tenkt mye både på dette bibelverset og hva visdom er.

Livet er fullt  av vanskelige valg eller beslutninger som skal taes. En ting er hvis det er valg som rammer meg selv, men det føles ofte større når det også er andre som er involvert. Det er mye jeg vet eller som jeg egentlig vet , men når en beslutning skal taes vet jeg likevel ikke alltid hvordan jeg skal bruke dette til å ta en beslutning. Visdom er derfor ikke det samme som kunnskap. Mens kunnskap er noe jeg kan lese meg til er det langt fra alle valg som skal taes hvor jeg bare kan lese meg til hvordan det skal gjøres. Som kristen ønsker jeg også at mine beslutninger og prioriteringer skal være i tråd med det jeg tror på og som bibelen hode fram som rettesnor for livene våre.

Jeg tror ikke det er siste gang jeg trenger å be om visdom

Visdom er noe  som man gjerne får gjennom erfaring og ofte er det godt å spørre noen eldre som har levd lengre om råd. Samtidig må vi huske som har en Gud der oppe som vi er så heldige å kunne be om råd om visdom :

Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri.
Jak 3,17

Jeg tror ikke det er siste gang jeg trenger å be om visdom.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Kari Margrete Solvang.

Bønn:
Kjære Gud
Vi ber om at du som er så rik på herlighet må styrke oss med din kraft og din ånd. Vi ber om du må gi oss visdom slik at vi kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Amen