Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket

Hvordan kan jeg vite om jeg er frelst?

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Matteusevangeliet 7,21-29.

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’
Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!
 Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.  Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.
  Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»
Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.

Du kan også lytte til andakten her:

Vanskelige vers

Dagens tekst er utfordrende, og for å være ærlig kan slike ord som disse fra Jesus være ubehagelige å høre.

Han skriver om mennesker som tror og ser ut som de er kristne, og gjør gjerninger i Jesu navn, men som egentlig ikke kjenner ham eller er kjent av Jesus.

Og om en mann som hører det Jesus sier, men ikke bygger livet på riktig fundament og ser at «huset» hans faller sammen når stormene kommer. Hva skal vi tenke om slike vers?

Kristne i det ytre

Mange steder leser vi lignende ting i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet.

Det er mennesker som kan ha jobber for Gud, eller som utfører handlinger eller ritualer som kan være både gode og riktige.

Og kanskje er både de selv og menneskene rundt dem overbevist om at disse er gode kristne. Men Gud er ikke en som først og fremst ser på hva vi gjør eller hva vi har gjort tidligere i livet.

Gud ser til det indre

Et godt eksempel på dette ser vi i gamle testamentet da profeten Samuel skulle finne den nye kongen i Israel. Han besøkte en familie med mange sønner, og Samuel tenkte om de eldste og sterkeste at disse måtte være de beste kandidatene.

Men Gud sa: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet» (1. Sam 16,7).

Gud vet hva som bor i hjertene våre, han vet hvem av oss som egentlig har tatt imot Jesus.

Og den Gud valgte var den yngste sønnen, David. David var en mann som ikke gjorde alt riktig, og som syndet mot Gud ved flere anledninger, akkurat som vi andre gjør.

Men noe vi legger merke til er at han alltid kom tilbake til Gud etter å ha gjort feil, og åpnet hjertet sitt for ham.

Gud kjenner hjertet

Gud vet hva som bor i hjertene våre, han vet hvem av oss som egentlig har tatt imot Jesus, og hvem som tror at det vi gjør eller har gjort er det som avgjør.

Livet med Jesus handler ikke å skryte av hva vi vet, hva vi kan eller store og imponerende handlinger vi har gjort. Det handler om å ta imot nåden med åpne hender, og vite at det Jesus gjorde på korset er alt som teller.

Så hva gjør vi da hvis vi lurer på om vi egentlig er frelst eller ikke?

Er jeg kristen?

Da jeg var yngre hendte det flere ganger at jeg lurte på om jeg selv egentlig var en ekte kristen, og om jeg virkelig kom til å komme til himmelen den dagen jeg døde.

Noen av versene i Bibelen, slike som disse fra dagens tekst, gjorde at jeg begynte å tvile og bli usikker.

Dersom ønsket er å ha Jesus i hjertet og å beholde troen på ham hele livet er der, vil Jesus hjelpe oss med det.

En taler sa en gang at dersom denne frykten for å komme bort fra Jesus er hos oss, skal det mye til at dette skjer. Dersom ønsket er å ha Jesus i hjertet og å beholde troen på ham hele livet er der, vil Jesus hjelpe oss med det.

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» sier Jesus et annet sted i Matteus’ evangelium (Matt 11,28), og «alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» står det et annet sted (Joh 1,12).

Ta Jesus på alvor

Vi som vil følge Jesus må huske på ham og ikke glemme ham midt i alt annet som skjer.

Vi må tørre å ta ham på alvor og ikke tenke at å være en kristen betyr å bare gjøre de rette tingene.

Tør vi å gjøre som David skriver i en salme: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!» (Sal 139, 23-24)

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen