Vi er koblet med Jesus

Vi er koblet med Jesus

Hva skal egentlig til for å bære frukt? Bli i Jesus!

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Joh 15, 1-8

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene.

Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

En avskjedstale

Det er ikke så lenge siden påsken, og denne påsken har jeg prøvd å lese historien om noen av Jesu siste dager på en ny måte. Jeg har prøvd å sette meg enda mer inn i situasjonen Han befant seg i, og hvordan ting må ha føltes og opplevdes for Ham og de rundt Ham. Det gjør Bibeltekstene mer levende og personen Jesus enda nærere.

Når jeg leser dagens tekst prøver jeg derfor å se for meg situasjonen Jesus og disiplene var i akkurat da. Alt Jesus sier her om vintreet kommer midt i avskjedstalen han holdt for disiplene på Skjærtorsdag, bare noen timer før han ble tatt til fange og hengt på korset. I denne talen prøver Jesus å trøste disiplene ved å forsikre dem om at Han aldri vil forlate dem, selv om Han ikke vil være til stede fysisk. Og Han forteller dem hvordan de skal leve for Ham og sammen med hverandre.

Koblet med Jesus

Jesus begynner med å fortelle at Han er vintreet og vi mennesker er grenene. Her bruker han en allegori, bildene han bruker er symbolske. Disse bildene av en vingård kjente nok disiplene godt. De visste nok, slik vi alle vet, at greiner i seg selv er hjelpeløse og ute av stand til å leve, langt mindre bære frukt, dersom de ikke sitter fast i treet hele tiden.

Flere ganger snakker Jesus om at vi skal «bli i Ham,» og han knytter flere ting til det. Dette med å «bli i Jesus» nevnes mange steder i Bibelen, men hva betyr det egentlig? Jeg synes dette forklares godt i denne allegorien om vintreet. John Stott som er prest og forfatter skriver «Å være i Kristus betyr ikke å være på innsiden av Jesus som et verktøy i en verktøykasse eller en skjorte i et klesskap, men det betyr å være organisk forent eller koblet med Jesus som en arm på en kropp eller en grein på et tre.»

Å bære frukt

Videre sier Jesus at den som blir i Ham vil bære frukt. Her blirdet tydelig at det å være i Jesus ikke bare er for vårt eget beste, men at det også får konsekvenser for andre. Det skal synes på oss at vi er kristne, og vi skal leve livene våre til ære for ham, slik at verden vil se hvem Han er gjennom oss.

Det virker som en altfor stor oppgave noen ganger, og som Jesus sier må han «rense» grenene for at de skal bære mer frukt, dette kan være ubehagelig for oss. Dette kallet til å «bære frukt» kan virke overveldende av og til, og hvordan skal vi egentlig klare det?

Jeg lever ikke lenger selv

Det er dette vi ser når vi hører hvordan Jesus igjen og igjen gjentar den samme oppfordringen: Bli i meg! Hva skal egentlig til for å bære frukt? Bli i Jesus, «For uten meg kan dere ingen ting gjøre,» sier Han. Og er det ikke dette vi kristne alltid kommer tilbake til? Når ting blir for komplisert for oss, når vi lurer på om vi er gode nok kristne, eller bekymrer oss over at vi ikke ser nok resultater, da kommer det alltid tilbake til det samme.

Ha blikket festet på Jesus. Bli i Ham. Det er som Paulus skriver i Galaterne 2:20: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.»

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.