Steinet i hjel for sin tro

Steinet i hjel for sin tro

2. juledag minnes kirken Stefanus.

Stefanusdagen

2. juledag minnes kirken den første martyr.

Den første menigheten i Jerusalem ble raskt stor. Disiplene som hadde fulgt Jesus, stod modig frem med troen, og de delte det de hadde slik at alle skulle ha til livets opphold.

Den første martyr

For at alle skulle få det de trengte, hentet de inn Stefanus. Han ble den første diakon, kirkens omsorgsarbeider. Stefanus gjorde jobben sin. Han talte også med stor kraft og gjorde under.

Stefanus ble den første martyr.

Noen av byens religiøse ledere som ville diskutere med Stefanus, kom til kort mot hans visdom. Da beskyldte de ham i stedet for å spotte Gud. Det var en farlig og alvorlig anklage. De fikk ført ham frem for de aller mektigste lederne – Øverstepresten og Rådet.

Stefanus forsvarte seg, og han utfordret dem: Han sa at de og deres forgjengere ikke hadde fulgt Guds lov. Lederne ble rasende og steinet Stefanus til døde. Han ble den første kristne som ble drept for troen sin. Stefanus ble den første martyr.

Kirken minnes Stefanus

Den kristne kirke husker i dag på Stefanus med en egen minnedag 2. juledag. Historien om ham er den sterke fortellingen om en frimodig troende som møtte redde og sinte ledere. De mektige fryktet det som skjedde da mange flokket seg rundt disiplene, i troen på den døde og oppstandne Jesus.

Hva med i dag?

Fortellingen om Stefanus er sterk og brutal. Men det er ikke bare en 2000 år gammel historie.

Omtrent det samme skjer i dag.

  • I Pakistan blir både kristne og andre uskyldige ofte beskyldt for blasfemi. De som dømmes for blasfemi i Pakistan risikerer dødsstraff. Ingen er henrettet, men de dømte sitter mange år i fengsel og får livet ødelagt. Både kristne, buddhister og andre som er beskyldt for blasfemi er blitt drept av religiøse ekstremister.
  • I Iran er det kanskje én million kristne i husmenigheter. De har ikke kirker å gå til, og samles i hjemmene. Men plutselig kan det hemmelige politiet komme, gjennomføre razzia og arrestere lederne. Mange ledere er dømt til lange fengselsstraffer. Andre settes noen uker i fengsel, utsettes for knallharde avhør, overvåkes og presses til å dra fra Iran.
  • I India kan prester og pastorer i fattige landsbyer oppleve å bli fengslet fordi noen ekstremister beskylder dem – helt uten grunn – for å lure eller presse folk til å bli kristne.

Et budskap som vekker motstand

Vi skal også støtte dem som lider.

Budskapet om Jesus vekker motstand og frykt hos mektige som blir redde for at deres eget grep om folk ikke holder. Å minnes Stefanus er viktig for å hedre dem som er blitt drept eller fengslet for sin tro.

Vi skal også støtte dem som lider. Vi kan gjøre det ved å be for dem, fortelle om dem og støtte dem slik at de kan bygge kirke også når det er vanskelig eller i noen land til og med forbudt.

I vårt eget land er det noen som mobbes for sin tro på skolene. Vi skal forsvare dem, uansett om de er kristne, jøder eller muslimer.

Vi kan glede oss over at vi ikke trenger å frykte for våre liv selv om vi bekjenner oss som kristne. Den gleden tar vi med oss til andre juledag. Da lar vi gleden møte det håpet de gir oss som vitner om sin tro selv når det er farlig.

Lightstock

Stefanusdagen

2. juledag minnes kirken den første martyr.