Med drone til Indonesia

Mathias og Oddbjørg snakker med Oddbjørgs familie om hva de tenker om å reise ut, og Mathias leker med dronen sin, som han og skal ta med seg til Indonesia, for å bli kjent med folk der.

Vlogg

Vlogg er en forkortelse for videoblogg. Oddbjørg og Mathias er iTros faste vloggere, og skal reise som utsendinger for NLM til Indonesia senere i 2016. Dette er den andre episoden.

2016 er året da Oddbjørg og Mathias skal reise som utsendinger til Indonesia. I denne episoden av vloggen har de blitt intervjuet av NLM og Digni, de har besøkt Oddbjørgs familie, og Mathias har testet dronen sin over Oslo.

 

Vlogg

Vlogg er en forkortelse for videoblogg. Oddbjørg og Mathias er iTros faste vloggere, og skal reise som utsendinger for NLM til Indonesia senere i 2016. Dette er den andre episoden.