Hva er du avhengig av?

Hva er du avhengig av?

I Bibelen kan vi lese om flere ganger både Jesus, disiplene og andre personer var avhengige.

Tema

Tema på iTro i måned er «Avhengig».

Å være avhengig av noe er vi alle, men i ulik grad, med ulike ting og knyttet til ulike situasjoner. Det kan være mobil, vann, mat, trening, en vane, søvn, rus, en venn eller noe helt annet.

Vi er alle avhengige, men av hva?

Avhengighet er et ord som kan være vanskelig å forstå seg på, men et ord som alle har en viss forståelse av. Å være avhengig handler om at vi som personer har noe vi tror og mener er helt nødvendig for oss for at vi skal trives.

Når det vi er avhengig av er med på å styre hvordan vi gjør ting og er, det er ofte da avhengigheten kan bli noe negativt.

Ofte er det knyttet til noe negativt, men å være avhengig trenger ikke å ha negativ betydning. Du og jeg er for eksempel helt avhengige av å få i oss mat og vann for å kunne leve, vi er avhengige av søvn, sol og relasjoner.

Når det vi er avhengig av er med på å styre hvordan vi gjør ting og er, det er ofte da avhengigheten kan bli noe negativt.

Selv om avhengighet er noe vi alle har, er det ofte vanskelig å dele og spørre om hjelp knyttet til det man er avhengig av.

Å være avhengig av Gud

I Bibelen kan vi lese om flere ganger både Jesus, disiplene og andre personer var avhengige.

I 1.Mosebok kan vi lese om Gud som setter Abraham på prøve.

Ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria! Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. (1 Mos 22,2)

Abraham stolte på Gud og gjorde seg klar til å ofre sin egen sønn. Ta livet av ham. Abraham var helt avhengig av at Gud hadde kontroll på situasjonen.

Avhengighet som fører til frelse

Bibelen er full av fortellinger om mennesker som er helt avhengig av Gud. Mennesker som er avhengige av å stole blindt på at Gud har kontroll på situasjonen.

Moses flyktet med Israelsfolket ut av Egypt og kom til et stort hav – Gud splittet havet.

Jesus ba Peter om å komme ut til han på vannet da stormen herjet – Peter gikk på vannet.

Den unge jomfru Maria fikk bud om å bære fram et barn uten å være gift – hun fødte verdens frelser.

Jesus ba til Gud om at han måtte få slippe korsfestelse – han ble korsfestet og stod opp igjen. Vi er avhengig av at dette skjedde for at vi skulle få evig liv i Ham.

Vår avhengighet

Hva er du avhengig av i livet? Er det rom for å kvitte seg med avhengigheten for å gi mer rom for Guds avhengighet? Temaet i mars på iTro er «avhengig».

Canva

Tema

Tema på iTro i måned er «Avhengig».