Ingen gråskala

Ingen gråskala

Å bli frelst gjør oss fri. Vi blir frie til å leve i lyset - til ære for Gud.

Leder

Denne ukens leder er skrevet av iTro-journalist Kristin Lien. Hun studerer teologi i Oslo.

Når vi blir frelst blir vi fridd. Vi blir frie fra synd og skam og dom. På grunn av frelsen Jesus gir. Det er gjennom Han vi får slippe. Vi blir helt frie. Likevel kaller evangeliet kristne til et skifte i hvordan en lever. Paulus skriver mye om hvordan kristne skal leve og hvordan vi skal behandle hverandre.

I Efeserbrevet 5 maler han et bilde for oss. Det er et enten-eller. På den ene siden er livet i lyset, på den andre livet i mørket. Det er ikke noe midt mellom. Verken i skyggeland eller på gråskalaen.

8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!  9 Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. 10 Prøv hva som er til glede for Herren! 11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! 12 Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. 13 Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14 og alt som kommer for dagen, er lys. (Ef 5:5-14)

Til ære for Gud

Selvsagt vil det være umulig å leve et liv helt fritt for synd. Vi er mennesker. Likevel kan vi velge velge å forsøke og streve etter å leve som Gud ønsker at vi skal. Det Gud har gjort for oss er så stort som det blir, og nettopp derfor burde vi leve for han.

Han gir oss Den hellige ånd og forandrer våre sinn, når vi lever nært han. Det fører til at livene våre blir annerledes. Vi må elske hverandre, siden Gud elsket oss først. Paulus skriver at lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet – nettopp hva som er med å skape et godt fellesskap oss mennesker mellom.

Skam

I januar skal vi ha tema ”Skam” her på iTro.no. Vi har lyst til å se hvilke plass skammen har i livene våre, hvordan den påvirker oss og hva Bibelen forteller oss om den. Det er mange som skammer seg unødvendig. Det er ikke sunt.

«Vi er frie til å ære han som har gjort alt for oss»

Vi vil også skrive om forskjellen mellom synd og skam.  Hvordan vi lever, og våre tanker om det, påvirker skamfølelsen. Bibelen sier mye om hvordan en som er frelst, en som er fri, burde leve. Det kan virke som en motsetning, men i virkeligheten gir det frihet. Vi er frie til å ære han som har gjort alt for oss. Frie til å elske hverandre.

Leder

Denne ukens leder er skrevet av iTro-journalist Kristin Lien. Hun studerer teologi i Oslo.