Forfulgte kristne tegnet fisker i sanden for å være trygge

Forfulgte kristne tegnet fisker i sanden for å være trygge

Fisken har vært et kristent symbol helt fra de første forfølgelsene i Romerriket.

Tema

Temaet på iTro i juni er «Fisk», som fra tidlig av har vært et kristent symbol.

Fisken er et av de vanligste symbolene kristne bruker, i tillegg til korset.

Mange kristne har en fisk for eksempel i et smykke, på russebuksa, på en tatovering eller som et klistremerke bakpå bilen, for å vise at de er kristne.

Men fisken er ikke et moderne kristent symbol vi har funnet opp, det har blitt brukt helt siden starten.

Tegnet fisk under forfølgelser

I Romerriket var det i perioder mye forfølgelse av de kristne, og man risikerte både tortur og død hvis det ble avslørt at man var kristen.

Fra denne tiden fortelles det historier om at de kristne markerte steder de skulle møtes med et enkelt fiskesymbol, så de kunne finne sammen uten å bli avslørt.

Noen ganger når man traff noen, tegnet man en liten buet strek i sanden med foten, og hvis den de traff fortsatte med å tegne en bue til, slik at det ble en fisk, visste begge at den andre også var kristen, og man kunne snakke fritt.

Fisken som trosbekjennelse

I tillegg kunne det greske ordet for fisk, «Ichtus», gjøres til en enkel liten trosbekjennelse. Dette var nemlig ordet man fikk hvis man tok akronymet (den første bokstaven i hvert ord) fra ordene i:

Iesous
Christos
Theou
Uios
Soter

Dette betyr på norsk «Jesus Kristus, Guds sønn, Frelser»

Fiskehistorier i Det nye testamentet

Fisk går også igjen i Det nye testamentet. Noen eksempler:

  • Flere av disiplene til Jesus var fiskere (Matt 4,18-22)
  • Jesus hjalp dem å få en stor fiskefangst flere ganger (Luk 5,4-7 og Joh 21,5-6)
  • De ble kalt av Jesus til å være «Menneskefiskere» når de skulle få flere til å bli Jesu etterfølgere (Matt 4,19)
  • Jesus mettet 5000 menn (+mange kvinner og barn) (Matt 14,13-21)
  • Jesus brukte «Jona-tegnet» (om Jona som satt tre dager i magen til en fisk) som bilde på at han skulle stå opp fra de døde etter tre dager (Luk 11,29)

Fiskesymbolet brukes fortsatt

I juni skal vi ha nettopp «Fisk» som tema på iTro. Gjennom måneden skal vi få se hva det betyr å være menneskefiskere i dag og vi skal se på noen flere fiskehistorier fra Bibelen som nesten virker for gode til å være sanne.

I tillegg skal vi se hvordan Bibelens store fortelling kan ses gjennom filmen om den lille klovnefisken Nemo.

Dette i tillegg til mange flere fiskerelaterte – og ikke-fiskerelaterte – saker kan du lese om på iTro i juni!

KevinCarden / Lightstock

Tema

Temaet på iTro i juni er «Fisk», som fra tidlig av har vært et kristent symbol.