«Fortell meg mer om den guden du IKKE tror på, for sannsynligvis tror ikke jeg heller på den guden»

«Fortell meg mer om den guden du IKKE tror på, for sannsynligvis tror ikke jeg heller på den guden»

Mange har en helt feil forståelse av hvem bibelens Gud er. Hvordan kan vi bidra til å minske disse misoppfatningene?

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Som min kollega, Ole Johan, skrev om tidligere i måneden, er dessverre assosiasjonene til ikke-kristne ofte negative. De vet mer om hva vi er «imot» enn hva vi er «for».

Les hele saken her: Hva slags image har kristne for ikke-kristne?

Feil gudsbilde

Men hvorfor er det sånn? Vi kan tenke at selv om Norge ikke er et  kristent land lengre, så vet vel alle nordmenn godt hva Bibelen forteller og hvilken Gud de kristne tror på?

Jeg tror dessverre ikke det er tilfelle. Jeg tror en stor del av problemet er at mange ikke-kristne har et gudsbilde som er milevis unna hvordan Bibelen presenterer Gud.

Med lite kunnskap om kristendommens hovedbudskap og et forvrengt gudsbilde, blir det vanskelig å snakke på en ordentlig måte sammen om kristen tro. Disse tingene har jeg selv erfart i samtaler med ikke-kristne om kristen tro.

Det er kanskje ikke så rart at assosiasjonene til kristendommen er dårlige hvis de ikke har lært eller skjønt hva den kristne tro egentlig går ut på.

Hvis noen stiller kritiske spørsmål til deg om kristen tro, må de tåle å bli utfordret tilbake.

Så hvordan kan vi klargjøre disse misoppfatningene?

Alle har et livssyn

Av og til kan det føles ut som at samfunnet er litt ute etter å «ta» kristne eller andre religiøse. Og kanskje stemmer det litt også?

I skolen er det religionskritikk, og det er knallbra! Men legg merke til at det heter «religionskritikk». Hvorfor skal de sekulære livssynene slippe kritiske spørsmål?

Alle har en tro og et livssyn, enten det innebærer en Gud eller ikke. Buddhister tror for så vidt heller ikke på noen gud og er på lik linje med for eksempel humanisme, bare en måte å se livet, som livssyn enkelt forklart betyr. Men buddhismen regnes som en religion likevel. Det er ikke bare «religiøse» som tror på noe.

Tips i samtale

Vi kan bli flinkere til å utfordre, men ikke minst være nysgjerrig og vise interesse for andres livssyn. Hvis noen stiller kritiske spørsmål til deg om kristen tro, må de tåle å bli utfordret tilbake.

Tre tips i samtale:

 • Lytt og vis oppriktig interesse for den andres livssyn
 • Utfordre den andres livssyn
 • Reflekter sammen om livets store spørsmål

Spørsmål som kan brukes i samtale:

 • «Hva tenker du skjer etter døden?»
 • «Hvem tror du Jesus var?»
 • «Hvordan forklarer ditt livssyn ondskapen i verden?»
 • «Hva gjør at du tenker at mennesket har en særegen verdi?»

Det er ikke noe poeng i å diskutere om Gud er god hvis man ikke prater om den samme guden.

Slike spørsmål kan gjøre en samtale med ikke-kristne litt mer meningsfull, fordi man får:

 • Vist interesse for den andres tro
 • Mulighet til å si hva Bibelen sier om disse tingene, som igjen kan føre til avkrefte fordommer/misoppfatninger
 • Utfordret deres livssyn
 • Muligheten til å dele evangeliet (slik det faktisk er)

Det er ikke særlig oppbyggelig å diskutere kristendom med noen som har et fullstendig feil bilde av hva Bibelen faktisk sier. Det blir en diskusjon med to ulike utgangspunkt, og samtalen vil sannsynligvis ikke komme noen vei.

«Fortell meg mer om den guden du ikke tror på»

Hvis du ikke tar troen deres på alvor, kan du ikke forvente at de tar din tro på alvor heller. Jeg tror det kan komme mange fruktbare samtaler gjennom å vise en oppriktig interesse til personen du prater med.

En lærer jeg hadde da jeg studerte kommunikasjon og livssyn på NLA Gimlekollen, lærte oss et veldig lurt motsvar hvis noen sier at de ikke tror på Gud: «Fortell meg mer om den guden du IKKE tror på, for mest sannsynlig tror ikke jeg på den guden heller.». Med et sånt svar får man en perfekt mulighet til å oppklare hvem Bibelens Gud virkelig er.

Det er ikke noe poeng i å diskutere om Gud er god hvis man ikke prater om den samme guden. Ikke begynn å samtale/diskutere før premissene er satt.

Hvis de ikke har noe godt grunnlag for sin påstand, kan du fremlegge hva Bibelen sier om temaet og gi dem en økt forståelse av Bibelens fantastiske budskap.

Vi må hjelpe våre ikke-kristne medmennesker til å lære den bibelske Gud å kjenne gjennom oss og ikke gjennom kanaler som gir et ufullstendig bilde av hvem den mektige, kjærlige og bibelske Gud egentlig er.

Lightstock

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.