Nåde og Sannhet

Nåde og Sannhet

En forståelse for fundamentet i troen din må på plass for at du skal kunne vokse i troen på Jesus.

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Daniel Bjåen.

Gud vil vekst i ditt liv! For at du skal vokse i troen på Jesus må din forståelse for hva som er fundamentet i din tro være på plass.

Hva menes med dette?

Nådens kraft i svakhet

”Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.” (2 Kor 12:9-10)

Dette verset sier mye om funksjonen nåden har i ditt liv. For nådens kraft blir åpenbart tydelig hos de som innser og erkjenner at de er svake.

Når du kjenner deg sliten fordi skolen, familier, sammenligning, ting du ikke skulle gjort og forventninger stormer i ditt liv og prøver å forme din identitet, og du tror at håpet tilsynelatende er helt ute – da vil jeg si at det er her nåden begynner (Se Matt 11:28).

Ubetinget kjærlighet

Nåden er til fordi vi mennesker innerst inne er syndere, svake og klarer ikke å strekke til. Det er det stadiet der du innser at Gud har gitt deg alt. Den gjør at vi ikke er redde for våre svakheter, fordi vi er i Kristus (Ef 2:8-10).

Derfor ber jeg til Jesus om at vi må forstå: at nåden er hele ditt fundament som kristen.

Nåde er ikke er tillatelse, men en omfavnelse! Hele ditt kristne liv er bygd på troen om at nåden bærer og omfavner deg hver eneste dag. Det er en ubetinget kjærlighet som ikke krever, men gir, ikke fanger, men setter fri!

Å vokse i troen

Gud vil ikke at du skal forbli kun i nåden, men vokse i troen der du får være til velsignelse for andre mennesker og erfare mer av hvem Gud er.

Jesus sier om seg selv at han er Sannheten (Joh 14:6). Han er ikke en sannhet blant mange, men den ene Sannheten.

Jesus sier også ”bli i meg, så blir jeg i dere” (Joh 14:4a). En grein som får kraft av å være koplet på stammen, slik at den kan bære frukt, kan sammenlignes med våre liv. Når du er koplet på Jesus vil han åpenbare sannheter i ditt liv som er definerbare for hvem du er. Når du er koplet på Jesus vil du bære åndelige sannheter om deg selv som vil modne din tro på Jesus.

Derfor, når du har plassert deg i Jesus, i Sannheten, så er du i posisjon for å vokse (se Joh 15:4-7).

Rom for å feile

Når det er sagt, så er det ikke alltid du vil oppleve vekst og fremgang. Det vil komme ganger der du feiler og ikke klarer kravene som du kjenner på.

Men det er her poenget med nåden kommer! For når din tro blir preget av nåden, så vil du ha noe å falle tilbake på. Når du feiler i ditt liv, så kan du falle tilbake på den ubetingede nåden der Jesus står med åpne armer og er med deg når du prøver på nytt. Det er fantastisk!

Troen på Guds endeløse nåde vil skape grunnlaget for å vokse og rom for å feile. Sannheten frir deg fra alt verden vil si om deg, og gir deg et liv definert i Jesus.

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Daniel Bjåen.