Jesus vs Muhammed

Jesus vs Muhammed

Likeverdige generaler på religionens slagmark?

Fakta

Frank Ole Thoresener ansatt som doktorgradsstipendiat påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, med islam som ett av sine kompetanseområder. FiH driver blant annet bloggen «På sporet av sannhet«.

Nærmere fire milliarder mennesker defineres i dag enten som kristne eller muslimer. Kristen tro omfatter fortsatt desidert flest mennesker, men islam har gjennom de siste hundre årene vokst mest.

Konfliktnivået mellom religionene  har gått i bølger gjennom historien, og politiske spenninger har ofte også hatt et religiøst aspekt. I løpet av de siste 20 årene har denne konflikten blitt mer synlig også i vestlige land. Stadig oftere hevdes det at religioner egentlig uttrykker det samme. Og religionenes “grunnleggere” regnes gjerne som generaler for sine tropper, på troens slagmark.

Forskjellene mellom de to er likevel langt mer slående enn likhetene

Det er derfor  verdt å merke seg at de to spilte helt ulike roller i historien. Muhammed forsto seg selv som profet, og var samtidig (trolig en dyktig) politisk og militær leder. Jesus hevdet han var verdens frelser, og avviste enhver form for politisk makt. Muhammed døde som ubestridt hersker over den arabiske halvøy, mens Jesus tilsynelatende maktesløs ble henrettet av landets politiske ledere. Riktignok vokste det frem separate religioner i kjølvannet av begge, og noe av undervisningen deres ligner, likevel er forskjellene mellom de to langt mer slående enn likhetene.

Jesu rolle i  kristen tro ligner egentlig mer på den rollen Koranen spiller i islam. Jesus var fra evighet i himmelen, og han var ett med Gud. Han ble sendt til jorda som Guds Ord til menneskene. I islam tenker en omtrent på samme måte om Koranen. Koranen er Allahs ord til menneskene, og hevdes å være en nøyaktig kopi av den “evige boken”, som er hos Allah.

Koranen betegner for øvrig også Jesus som «Guds ord» eller «et ord fra Gud». Likevel understreker Koranen at Jesus var et menneske, og som profet vil Jesus alltid defineres i en kategori som er lavere enn profeten Muhammeds. Det er Muhammed som er Allahs sendebud (Rasῦl Allãh), og som har brakt det endelige budskapet fra Allãh.

I islam finnes det ingen slik soning

Nettopp derfor er  muslimer også så nidkjære på vegne av profeten Muhammed. Koranens troverdighet er avhengig av budbringerens troverdighet. Det var jo bare én eneste budbærer som formidlet Koranens innhold til menneskene. I Kristen tro ble «Ordet menneske, og tok bolig i blant oss». Gud ble selv en del av det han har skapt. I muslimsk teologi ble ordet bok, og Allãh sendte sitt budskap til verden.

Uansett om en sammenligner Jesus med profeten Muhammed eller Koranen gjenstår det alltid en grunnleggende forskjell. Jesus kom for å sone for synden, og vinne over ondskapen som skiller oss fra en Hellig Gud. Gud grep altså selv inn for å redde oss han har gitt liv. I islam finnes det ingen slik soning. Gjennom å oppfylle de ulike religiøse pliktene må du selv gjøre ditt ytterste for å blidgjøre Allãh. Bare slik kan du håpe på å bli frelst.

Foto: @Doug88888 på flickr

_________________________________________________________________