Hva menes med at vi er Jesus sin brud?

Hva menes med at vi er Jesus sin brud?

Bibelen bruker ekteskapet som et bilde for å beskrive de kristnes forhold til Jesus.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand (Åp 19,7)

Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. (Åp 21,2)

Det ekte ekteskapet

Bibelen avslutter med et bryllup mellom byen Jerusalem og Lammet. Dersom man ikke leser dette i lys av kontekst og sjanger, virker det helt rart. Men dette er altså bildespråk som snakker om et bryllup mellom Guds folk og Jesus.

Ekteskapet er ment å være en god institusjon for at et par på tryggest mulig måte kan leve i en trofast kjærlighetsrelasjon til hverandre.

Men i tillegg er ekteskapet (i sin beste versjon) ment å reflektere og peke frem mot en mye mer ekte og evig kjærlighetsrelasjon; nemlig relasjonen mellom Jesus og kirken.

Gjennom Bibelen finner vi mye bildespråk som snakker om at vi som kristne er Jesus sin brud. Men hva vil det si?

1. Evig kjærlighet

Når vi sier ja til Jesus, lover han oss å alltid være trofast. Selv om vi mennesker faller igjen og igjen, er Jesus der, tilgir oss og elsker oss likevel. Det er et evig forhold.

2. Vi får være sammen med Jesus for alltid

Et viktig aspekt ved et ekteskap er at man får privilegiet av å ha mye tid sammen med den man velger.

Når vi sier ja til Jesus, har vi muligheten til å lære å kjenne ham som kjenner oss best av alle. Vi kan begynne allerede nå, og vite at vi i all evighet vil få leve i en relasjon med ham vi var skapt for. Den eneste store Kjærligheten.

3. Vi får del i en ny familie

Når vi sier ja til Jesus, vil vår relasjon til Gud, Skaperen av universet, forandre seg. Vi blir en del av Guds familie. Vi blir arvinger til Guds rike. Alt det som Gud har gitt til sin sønn Jesus, blir vi en del av. Vi blir sønner og døtre av Gud. Vår fremtid har forandret seg.

4. Dine problemer = hans problemer

I et ekteskap er man ikke alene om problemene sine. Når den ene parten har problemer, blir det den andres problem også. Slik får man halvert problemene sine, samtidig som man fordobler dem ved å ta på seg den andres problemer også.

Når vi sier ja til Jesus, kan vi vite at det vi sliter med, også blir Jesus sitt problem. Han ønsker å ta del i våre sorger og smerter, og hjelpe oss.

Samtidig blir Jesus sine sorger våre. Jesus elsker alle mennesker, han lider med de som har det vondt, og vil mest av alt at alle skal bli kjent med ham. Når vi sier ja til Jesus, blir det også vår sak.

5. Fortsatt i en ventetilværelse

Det vi må huske på er at når vi sier ja til Jesus så er det som en forlovelse. Alt er på en måte forandret. Man er lovet bort til hverandre, og man vet at fremtiden er endret.

Men man er fortsatt i en slags ventetilværelse. Alle problemer blir ikke magisk tatt vekk om du tar imot Jesus. Vi har noe allerede nå, men det er ennå ikke alt som er fullkomment.

Men en dag skal denne ventetilværelsen ta slutt. Da skal vi møte vår brudgom, Jesus, og endelig leve fullt ut sammen med ham.

 

Melvin John Vito / Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.