Bibelen sier at kvinnen skal underordne seg mannen i et ekteskap

Bibelen sier at kvinnen skal underordne seg mannen i et ekteskap

Hva er greia egentlig?

Jentesnakk

På «Jentesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for jenter.

De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.
Efeserne 5,22-24

Disse versene står i Bibelen, boken jeg tror er Guds ord til menneskene. Og jeg merker at jeg får klump i halsen av å lese det.

Ikke bare fordi jeg kan bli flau over hva ikke-kristne tenker om det jeg tror på. Men også fordi jeg selv ikke forstår helt hvordan en slik ordning kan være innsatt av Gud som har skapt mann og kvinne likeverdige.

Jeg har likevel gjort meg noen tanker som jeg syns får noen biter på plass, uten nødvendigvis å forklare hele bildet.

Hva versene IKKE sier

Først noen oppklaringer av hva disse versene IKKE sier:

1. At alle kvinner skal underordne seg alle menn

Disse versene handler om mann og kvinne i ekteskapet, og er ikke en generell befaling om at kvinner skal underordne seg menn i samfunnet for øvrig. Det er heller ikke vers mot at kvinner kan være ledere i samfunnet.

2. At menn skal behandle konene sine som de vil

Det er viktig å presisere at disse versene (som andre deler av Bibelen) har blitt misbrukt opp igjennom.

Menn som har brukt disse versene for å legitimere manipulasjon, kontroll, hersing og misbruk av sine koner, har ikke vært opptatt av å følge og underlegge seg Guds ord. Da ville de sett hvordan de er befalt å elske sine koner. (Efeserne 5,25-29)

Isteden har de fulgt sin egen vilje, og misbrukt Guds navn ved å hevde at de har Gud med på laget i synden de har gjort. Og det er svært alvorlig. De har ikke bare syndet mot sine koner, de har syndet mot Gud.

3. At kvinner ikke kan si imot sine ektemenn

Det å velge å underordne seg noen i en relasjon er ikke det samme som å være dørmatte. Det handler ikke om å jatte med og slutte å ytre sine meninger. Et ekteskap er en relasjon der to mennesker skal finne ut av et felles liv sammen.

4. At kvinner fra naturens side er mer tilbøyelige til å dilte enn til å lede

Noen prøver å begrunne slike vers i Bibelen med at kvinner er skapt på en måte slik at de fra naturens side foretrekker å bli ledet heller enn å lede. Jeg har ingen statistikker på hva som er typisk og ikke på dette området, og kanskje stemmer det at mange kvinner føler det sånn.

Men det som er sikkert er i hvert fall at mange kvinner ikke liker å dilte, men tvert imot liker å ta ledelsen.

Og det er ikke slik at disse kvinnene er mindre feminine eller mindre kvinner av den grunn.

Det er ikke slik at Gud har skapt en prototyp kvinne som en underdanig dilter, og at det er ønsket fra Guds side at kvinner med ledelsesevner skal undertrykke sine medfødte gaver. Mange kvinner utgjør ypperlige ledere i yrkeslivet, og bruker sine talenter til glede for mange.

Ekteskapet som en modell

Når kvinner da til og med ofte kan være bedre til å lede enn menn, hva kan da grunnen være til at det står at kvinner skal underordne seg sine menn?

Jeg tror det har mer å gjøre med en rolle man får enn en personlighet man har. 

Våre ekteskap er ment å reflektere og peke frem mot en mye mer ekte og evig kjærlighetsrelasjon.

Et viktig bakgrunnsteppe for praten om underordning er hva ekteskapet er. Mange i dag tenker ikke mer over ekteskapet enn at det er en institusjon for en kjærlighetsrelasjon mellom et par.

Men ifølge Bibelen er ekteskap mye mer enn det. Våre ekteskap her på jorden (i sin beste versjon) er ment å reflektere og peke frem mot en mye mer ekte og evig kjærlighetsrelasjon; nemlig relasjonen mellom Jesus og kirken.

Modellflyet skal speile

På samme måte som et ekte fly setter standarden for hvordan et modellfly skal se ut, skal Jesus sin relasjon til kirken sette standarden for hvordan våre ekteskap skal se ut.

Når vi ikke utspiller våre roller, blir det som at vi bygger modellflyet vårt feil.

Og fordi brudgommen er satt til å representere Jesus, og bruden er satt til å representere kirken, kan vi få utfylle våre roller i ekteskapet for å være med på å utspille hvordan en slik relasjon med Jesus skal bli.

Når kvinnene er bedt om å underordne seg sine menn er ikke det fordi de ikke er like betydningsfulle som mennene. Og motsatt, når mennene skal gi sitt liv for sine kvinner, er ikke det fordi livet til menn er mindre verdt enn livet til kvinner. Men det er en ordning vi har fått for å speile en større realitet vi en gang skal få del i. 

Et større perspektiv

Vi kan fort bli navlebeskuende med våre jordiske korte perspektiver. Men mye av livet vårt her på jorden er bare skygger av en realitet vi en dag skal få del i.

Og når vi ikke utspiller våre roller, blir det som at vi bygger modellflyet vårt feil. Det ekte flyet endrer seg ikke av den grunn, men modellflyet er ikke lenger representativt for hvordan det ekte flyet ser ut.

Selvsagt lever vi i en fallen verden der ingen av oss er perfekte, så heller ingen ekteskap på jorden vil være perfekte.

Men vi kan likevel på vår uperfekte måte få være en del av å speile den ekte relasjonen som vi som kirke en gang skal ha med den virkelige brudgommen, Jesus.

Lightstock

Jentesnakk

På «Jentesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for jenter.