Bønn for Norge

Bønn for Norge

En bønn for landet på nasjonaldagen.

En 17.mai-bønn

 

Gud, takk for Norge, det gode landet vi får bo i

Takk for alle gaver du har gitt oss

Takk for fred i landet vårt

 

Vi ber deg for de landene som har uro og krig

Vær med dem og hjelp dem

Gjør våre hjerter mer likt ditt slik at vi deler av våre goder med de som trenger det

 

Ber om videre fred for landet vårt og for de som regjerer og tar avgjørelser

La oss få fortsette å kjenne på dine gode gaver

Men samtidig hjelp oss til ikke å glemme deg i alle de gode gavene

Hjelp oss i vår velstand til å ha fokus på deg

Slik at vi søker deg, og ikke dine gaver

 

Må du, Hellige Ånd, forberede hjertene til menneskene i det sekulære Norge

Og gi oss vilje og mot til å dele evangeliet med dem

Amen

Twenty20