En bønn på 17. mai

En bønn på 17. mai

Takk for landet vi får bo i, for frihet, samhold og fred.

Gud,

Takk for landet vi får bo i, for frihet, samhold og fred.
Takk for stemmerett og likhet, ja for landet vil vi be.

Vi ber for hele folket – i øst, vest, sør og nord.
Men og for alle andre som bor på denne jord.

Vi ber for krig og uro, at du verne folket må.
Ber spesielt for alle uskyldige – voksne, gamle, små.

Takk for all din omsorg, Gud, din kjærlighet og fred.
For at du ser lille meg, som bor her i Norge et sted.

Vi ber deg Gud, at du våre hjerter må åpne opp.
Hjelp oss å elske og se de vi møter, som har mistet sitt håp.

Må du lede alle ledere i Norge og verden.
Gi dem hjelp, råd og visdom når de styrer denne ferden.

Og så vil vi takke, Far, for landet, for at du grunnloven oss ga.
For denne nasjonaldagen vi får feire i lag i dag.

Vi ber for venner, familie og alle andre.
Må du hjelpe oss med ditt lys denne verden å forandre.

Amen

Canva