– Vi trenger både å øse ut hjertene våre og minne oss om hvem Gud er i lovsang

– Vi trenger både å øse ut hjertene våre og minne oss om hvem Gud er i lovsang

Er det et problem at lovsang er jeg-fokusert? Dina Alfheim tror det avhenger av hvordan vi velger å synge sangene.

Tema

Tema på iTro i mars er «Rytmer».

Det kommer ofte innvendinger mot lovsangen som spilles i menighetene og på festivaler. En av de tingene som trekkes fram er at lovsang ofte er jeg-fokusert, og handler om mine opplevelser og følelser overfor Gud.

Er det et problem?

Jeg  tar en prat med Dina Alfheim for å få et svar på dette. Hun både leder og skriver lovsang selv, i tillegg til å trene opp andre lovsangsledere, og hun har jobbet fulltid med lovsang i Ungdom I Oppdrag siden 2008.

Må se på innholdet

– Det har blitt en populær ting å si, det at det er så mange jeg-fokuserte lovsanger. Men da lurer jeg på om det er noen spesielle sanger de tenker på? For når man ser på innholdet, handler det ofte om at man ikke helt forstår essensen eller innholdet i sangen, sier Dina.

– Hvis jeg synger: «Gud, du er alt for meg», så handler det om min opplevelse av hva og hvem Gud er. Hvis jeg hadde sagt det samme til mannen min, så tror jeg ikke han ville tenkt at jeg er selvopptatt, men heller tatt det som et uttrykk for hvor mye han betyr i livet mitt.

To grøfter

Hun påpeker at det ofte er to grøfter man kan gå i, der lovsangen enten bare handler om Gud eller bare om meg. – Men lovsang er både og. Det handler om en relasjon mellom Gud og oss. Det er vanskelig å ta «jeg» ut av «jeg elsker deg».

– Hvis vi sammenligner med relasjonen i ekteskapet, så er utsagnet meningsfullt nettopp fordi det kommer fra meg. Det er ikke like betydningsfullt for mannen min at noen elsker han, men at jeg gjør det.

Davids salmer tar ofte utgangspunkt i hva han opplever, og han øser ut hjertet sitt til Gud.

Dina er enig i at det er mange følelsesbaserte lovsanger i dag, som tar utgangspunkt i hva vi opplever. Hun finner det samme i Bibelen, i Salmenes bok. Davids salmer tar ofte utgangspunkt i hva han opplever, og han øser ut hjertet sitt til Gud.

– Men vi kan bli værende i et selvfokus, hvis vi ikke løfter blikket og minner oss på hvem Gud er.

Leder oss på en reise

Hun mener lovsangslederen har et ansvar for å sette sammen sanger som leder oss på en reise, som både setter ord på følelser og mediterer over Guds storhet og hvem han er.

– Det handler om helheten i lovsangssettingen. Vi trenger både å øse ut hjertene våre og minne oss om hvem Gud er.

– Det er ikke hva vi føler som setter oss fri og leder til liv, det er hvem Gud er. Samtidig, hvis man ignorerer hjertet sitt og priser Gud bare fordi man skal det, så kan hjertet bli litt livløst. Da undertrykker man den lidenskapen som er noe av drivkraften i relasjonen med Gud.

Tro og takknemlighet

Sangene som løfter fram hva Gud har gjort for oss, mener hun kan skape tro og takknemlighet i livene våre.

– I Bibelen sier Gud til israelittene om og om igjen at de må huske på hva han har gjort for dem. Det er når vi glemmer det at vi kommer på avveie. Når vi tenker på hva Gud har gjort før, så gir det tro for hva han vil gjøre igjen.

– Hvis vi synger om Gud som håpets Gud, opplever vi kanskje at hjertet fylles med håp på nytt, fordi vi minner oss selv om sannheten av hvem Gud er.

Jeg ser for meg at en av sangene folk tenker på som jeg-fokusert er «Reckless Love».

Hun tror mye kan handle om hvordan vi velger å synge sangene.

– Jeg ser for meg at en av sangene folk tenker på som jeg-fokusert er «Reckless Love». Den handler om hvordan Gud elsker meg og alle. Jeg liker selv å bruke den, ofte i en setting av å meditere på den kjærligheten Gud har for dem som ennå ikke kjenner han. «He leaves the 99» og går etter de fortapte.

– Sangen minner meg om å gjøre det samme, og vise dem kjærlighet. Jeg synger om hva Gud har gjort for meg, men også om hva han fremdeles gjør for de som ikke kjenner han.

Sunn teologi i lovsangene

Dina forklarer at alt som skjer i kirken med musikk kalles lovsang, men ikke alle sangene vi synger er nødvendigvis lovprisningssanger. Det finnes også bønnesanger og læresanger. I Bibelen er det også klagesanger. Og alt har sin plass.

– Noe av det jeg synes det er viktig å være oppmerksom på er hvor mye unge i dag baserer sin teologi på lovsangen de synger. Derfor er det ekstra viktig for de av oss som skriver lovsang at det er sunn teologi i lovsangene. For mange unge har ikke lest Bibelen, men de kan veldig mange lovsanger.

Hun har inntrykk av at det kommer flere nye læresanger for tiden, eller en kombinasjon av læresanger og lovprisning, også fra populære lovsangsprodusenter som Hillsong.

– Det er fint med tanke på de unge. Selv om det ikke erstatter det å lese Guds ord og vite hva som står det!

Vil alltid være innvendinger

Dina synes det er naturlig å ha disse læresangene med i lovsangssettet, samtidig som hun liker å kombinere dem med enkle sanger med ett vers og refreng. De gjør at en kan meditere over og tygge på en eller to enkle sannheter om Gud, som Guds godhet, trofasthet og hellighet. At han er en Gud som gir fred og håp.

Hun tror det alltid vil være innvendinger mot lovsangen som brukes i menighetene, og at det er lett å svinge fra den ene grøften til den andre.

– Sånn har den nok vært gjennom historien også; for eksempel ble ikke de populære læresangene Martin Luther satte på pubmelodier godt mottatt av alle.

Dina understreker at det viktigste er vår egen hjerteholdning i sangene vi synger. – Lovsang er en kommunikasjon mellom Guds hjerte og vårt hjerte, satt på musikk. La det handle om det.

Hæge A. Aasmundtveit

Tema

Tema på iTro i mars er «Rytmer».