– Det er tiden for å bekjenne høyt hvem vi tror på til en verden der mange er redde og kjenner at håpet svikter

– Det er tiden for å bekjenne høyt hvem vi tror på til en verden der mange er redde og kjenner at håpet svikter

I Jesus har vi et håp som overgår all frykt og alle motstandere.

Tema

Tema på iTro i april er «Jesus is King».

Hvem er kongen i livet ditt?

Det var ganske spesielt da Kanye West slapp sitt nye album i fjor høst med tittelen: «Jesus is King».

Ikke bare fordi rapperen tidligere har framstått som konge i sitt eget liv, men også fordi det er så radikalt, så oppsiktsvekkende, å proklamere Jesus som konge i dagens vestlige samfunn.

Si det høyt

I Romerne 10,9 står det:

«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.»

Å tro på Jesus handler altså både om en indre overbevisning om at evangeliet er sant og en ytre bekjennelse av at Jesus er Herre.

Vi må si det høyt.

Mange konkurrenter

Det er mange konkurrenter til Jesus om å være konge i livene våre.

Noe vil alltid ha førsteplass og øverst prioritet i valgene vi tar, hvordan vi bruker tiden vår, hvilke tanker og verdier vi styres etter og hvor vi fester tilliten vår.

Spørsmålet er hva?

Koronaviruset

I disse dager er det en ny konge som reiser seg mot verdensmaktene: Koronaviruset.

Treffende nok har det spanske ordet «corona» betydningen «krone». Det har ingenting å si i seg selv, men det illustrerer poenget.

Vi står overfor en motstander som sprer frykt og rammer alle, både de som er syke og selve samfunnsstrukturene. Økonomien trues og samfunnet rokkes.

Den tryggheten vi har tatt for gitt er ikke nødvendigvis der lenger.

Jesus er Håpet

Men i Jesus har vi et håp som overgår all frykt og alle motstandere.

Vi kan frimodig bekjenne sannheten om at ingen motstander vil kunne skille oss fra vår Pappa og Gud, Kongen i all evighet:

«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Rom 8,38-39.

Tiden er inne

Dette er tiden for å la den dype sannheten om hvem vi er i Kristus synke inn og bli holdepunktet i hverdagen vår.

Og det er tiden for å bekjenne høyt hvem vi tror på til en verden der mange er redde og kjenner at håpet svikter.

For det er én sannhet som alltid står fast og aldri kan rokkes: «Jesus is King».

Les mer om tema «Jesus is King» på iTro i april.

Tema

Tema på iTro i april er «Jesus is King».