Det kan noen ganger virke som at det kristne budskapet bare er for sentimentale romantikere

Det kan noen ganger virke som at det kristne budskapet bare er for sentimentale romantikere

"Elsk Gud, elsk din neste!" Hva menes med det?

Tema

Tema på iTro i august er Nestekjærlig.

Jesus sier at de to største budene er: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» og «Du skal elske din neste som deg selv.» (Matt 22,36-40)

Å elske

Det står mye om «å elske» i Bibelen, og vi kan høre om det ofte i kirka. Elsk Jesus! Elsk din neste!

For noen er dette vakre ord. For andre er det bare voldsomt og kleint.

Hva menes med «å elske» egentlig?

Mer enn følelser

Mange av oss forbinder ordene «elske» og «kjærlighet» med noe litt klissete og følelsesfullt.

Men kristen kjærlighet handler ikke først og fremst om følelser. Kristen kjærlighet handler om handling. Og ofte en bevisst handling som ikke motiveres av følelser, men som motiveres av det vi vet er rett og godt.

Det krever mer enn gode følelser for å vise kjærlighet i bibelsk forstand.

Når vi blir utfordret av Jesus på å elske Gud, handler det ikke om å føle masse under lovsangen på møtet eller gudstjenesten. Det handler om å sette Gud først og handle på hans ord til oss, selv om vi ikke føler for det.

Og når vi sier at vi skal elske våre medmennesker, handler det altså ikke om å mane frem noen søte følelser for dem. Det handler om å behandle dem godt, uansett om vi føler for det eller ikke.

Ekte kjærlighet koster

Det krever mer enn gode følelser for å vise kjærlighet i bibelsk forstand.

Det er en kjærlighet som til tider kan koste. For noen ganger kan det kreve mye av oss å skulle vise godhet og kjærlighet mot noen som ikke har vært gode mot oss.

Det kan også til tider koste å stole på Gud og følge hans retningslinjer for oss, hvis vi føler at han har sviktet oss eller er fjern.

Men det er disse gangene vi har mulighet til å elske – altså i handling, ikke ved å føle.

Hva elsker du?

Så neste gang du leser i Bibelen eller hører en tale om å elske Gud eller andre mennesker – husk at det ikke er forbeholdt romantikerne, følelsesmenneskene eller de som kan prate mye om sånt.

Mange kristne kan snakke om at de elsker Gud. Men fasiten på hva de elsker finner de i hvordan de velgere å handle og hva de velger å investere i.

Det samme kan vi teste oss selv i. Hvor mye av vår tid og våre penger går til Gud og andre mennesker vs. oss selv og andre ting vi syns er viktige?

Det er dette ekte kjærlighet handler om. Så må vi aldri glemme at den kjærligheten som vi viser til Gud og andre mennesker alltid skjer på bakgrunn av den kjærligheten Jesus valgte å vise oss.

Det å elske er i hvert fall ikke noe kryptisk og klissete, forbeholdt for sentimentale romantikere. Det er for oss alle! 

 

Forgiven Photography / Lightstock

Tema

Tema på iTro i august er Nestekjærlig.