Uavklarte forventninger skaper skuffelser og konflikter i parforhold

Uavklarte forventninger skaper skuffelser og konflikter i parforhold

Forventningene må uttales og kommuniseres.

Tema

Tema på iTro i desember er «Forventning».

«Avstanden mellom forventninger og opplevd realitet staves skuffelse» er et treffende uttrykk mange kan kjenne seg igjen i.

Skuffelser

Forventninger, håp og ønsker som ikke blir møtt eller oppfylt kan skape store utfordringer. Skuffelse, eller følelsen av misnøye som følge av en ikke innfridd positiv forventning er en kilde til psykologisk stress, sier Wikipedia.

Det er ikke uvanlig at det er menneskene rundt oss, de vi omgås mest eller er aller mest glad i, som trigger følelsen eller opplevelsen. Dette forsterker stressfaktoren ytterligere.

Har du forventninger til de rundt deg som ikke du selv klarer å leve opp til engang?

Skuffelser er ikke en uvanlig følelse i et ekteskap eller et parforhold. Jeg har tatt meg selv i å tenke at jeg burde kunne forvente mer av både meg selv og av kona etter 27 års ekteskap. Realiteten er at vi begge bare er mennesker og vi til stadighet gjør feil, begge to.

Konflikter i parforhold

Nå kan det være ulike grunner til konflikter i parforholdet, men om det finnes en liste over ting som skaper skurr i relasjoner så ligger uavklarte, uinnfridde eller ubevisste forventninger helt i toppsjiktet av denne lista.

Hva er egentlig kilden til dine forventninger? Er du sikker på at forventningene dine er realistiske, eller har du forventninger til de rundt deg som ikke du selv klarer å leve opp til engang?

Har du avklart og satt ord på forventningene dine, eller tenker du at de andre burde plukke de opp og bare forstå de av seg selv?

Samlivsforskning viser at det er de uavklarte forventningene som skaper skuffelsene.

En naturlig tanke å tenke vil kanskje være: «med lave forventninger til parforholdet blir det mindre skuffelser». Dette er en utbredt misforståelse. Samlivsforskning viser at det er de uavklarte forventningene som skaper skuffelsene.

Gode forventninger

Den kjente samlivsforskeren John Gottman peker på at det er de som setter høye forventninger til parforholdet sitt som opplever størst grad av tilfredstillelse og fornøydhet med det.

Men det er en forutsetning at forventningene uttales og kommuniseres. Du må «skru på lyden» og sette ord på hva du trenger og ønsker.

Det er absolutt ikke hjelpsomt om dine forventninger fungerer som en målestandard i hjertet ditt, som den andre på en eller annen mystisk måte må finne ut av, og som tilslutt definerer humøret ditt.

Forventninger som er snakket om og satt ord på kan derimot skape mye fint i nære relasjoner og samliv.

Bagasje hjemmefra

I ekteskap og familieliv er det vår egen oppvekst og bakgrunn som er den største leverandør av forventningspremisser. Det du er vokst opp med og har fått modellert hjemme preger deg på godt og på vondt.

Det former dine automatiserte responser på ting du opplever, og styrer også i stor grad ubevisst hva du forventer av andre.

Vi har alle med oss bagasje inn i forholdet, men du kan faktisk bestemme til en viss grad hva du velger å ta med deg videre i livet.

Et sånt sorteringsarbeid er egentlig aldri for seint å begynne med, og bedre sent enn aldri.

Prixel Creative / lightstock

Tema

Tema på iTro i desember er «Forventning».