Treenigheten – Bibelens største paradoks?

Treenigheten – Bibelens største paradoks?

Hvis vi stiller spørsmålet: hvem er Gud? Så vil Bibelen si tre. Gud er tre personer. Mens når vi stiller spørsmålet: hva er Gud? Så vil Bibelen si én. Gud er ett vesen.

Tema

Tema på iTro i oktober er Paradoks.

Noen ting er vanskelige å forklare selv om de er viktige. Kjærlighet er slik. Alle vet det er viktig, men når du skal begynne å beskrive og forklare det, blir det vanskelig.

Slik er det også med lys. Ingen tviler på dets viktighet, men prøv å forklare det! Forskere vil gi deg tre svar: 1) lys er stråler, 2) lys er bølger, og 3) lys er partikler.

Både/og i kristendommen

Når man spør om essensen i de viktigste sannhetene i kristendommen vil man fort se at de har et både/og i seg. La meg forklare.

Hvis du spør: Hva er Bibelen? Er den skrevet av mennesker eller Gud? Så er svaret både/og.

Eller ta Jesu natur: hva er Jesus, menneske eller Gud? Svaret er både/og.

Eller: hvorfor måtte Jesus dø på korset, pga Guds rettferdighet eller pga hans kjærlighet? Svaret er både/og.

Alle disse konseptene kan med første øyekast se ut som motsetninger. Men når vi studerer dem, ser vi at det ikke er det. Tvert imot: de får oss stoppe opp, tenke litt ekstra.

Guds natur

Slik er det også med Guds natur. På spørsmålet, er Gud en eller tre? Vil Bibelen svare: både/og. Gud er tre personer, og ett vesen.

Kluet er å holde oppe to tanker i hode på samtidig.

Hele Bibelen vitner om dette (1 Mos 1,26; Matt 28,18-20; Joh 1,1; 2 Kor 13,13; Ef 1,3.) Eller for å si det på en annen måte: Hvis vi stiller spørsmålet: hvem er Gud? Så vil Bibelen si tre. Gud er tre personer.

Mens når vi stiller spørsmålet: hva er Gud? Så vil Bibelen si én. Gud er ett vesen. Gud er tre personer i ett vesen. Denne sannheten kaller kirken treenighetslæren.

Kluet er å holde oppe to tanker i hode på samtidig. Gud har én vilje, er ett vesen, én guddom. Men det er tre ulike personer:

Faderen er ikke Sønnen, og Sønnen ikke Ånden. Men de er alle Gud. Ikke tre guder, men én Gud i tre personer.

Hvordan Gud kommuniserer med oss

Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. (Matt 6,9)

La meg vise deg to områder hvor treenighetslæren kommer til syne. De handler om hvordan Gud kommuniserer med oss, og hvordan vi kommuniserer med Gud:

  1. Gud kommuniserer sin kjærlighet til oss ved at Faderen, sender Sønnen sin for å dø på korset for oss, og gir oss Den Hellige Ånd, slik at vi kan ta imot kjærligheten.
  2. Vi kommuniserer med Gud, ved at vi ber til Faderen (Matt 6,9) i Sønnens navn (det vil si på bakgrunn av det Jesus gjorde på korset når han åpnet en dør til himmelen for oss), og i Åndens fellesskap (2 Kor 13,13)

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle! (2 Kor 13,13)

Lightstock

Tema

Tema på iTro i oktober er Paradoks.