Skyldig morder og voldtektsmann frikjent

Skyldig morder og voldtektsmann frikjent

Dommeren fant den tiltalte mannen skyldig på alle punkt i retten, men da mannen innrømmet sin skyld ble han frikjent på stedet.

Tema

Tema på iTro i Februar er «♥».

Det var i april de tragiske hendelsene fant sted. Først voldtok mannen ei yngre kvinne. Kvinna var derimot gift, og for å dekke over ugjerningen drepte han ektemannen hennes noen dager senere.

Kjent fortelling? Den mørke, og tragiske historien om en av Bibelens viktigste menn: Kong David.

Det var virkelig fæle ting David gjorde da han lå med Batseba, Urias kone, for deretter å få Uria drept ved å sette han på en utsatt post i krigen mot nabofolkene. Men hvorfor straffes ikke David?

Hemmeligheten ligger to steder: Hos David og hos Gud.

Et hjerte med fokus på Gud

I det gamle testamentet betyr hjertet noe mer enn bare ei blodpumpe. Folkene på Davids tid tenkte slik om hjertet som du tenker om hjernen din i dag. Hjertet var sentrum for personligheten, stedet hvor en tenkte, følte og gjorde sine valg.

I Salme 51 finner vi David sine bønner til Gud fra denne historien. Her får vi et innblikk i Davids hjerte, altså hans tanker og person:

Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Sal 51:3

Det første og viktigste David gjør når han ser sin egen synd, er å rope til Gud om nåde! Det vonde han hadde gjort mot Batseba hadde skapt et problem mellom han og den gode Gud. «Vask meg ren for skyld», ber David videre.

Davids hjerte lærer oss at vi må først må vende oss til Gud når vi har gjort noe galt og syndet. Deretter skal vi selvfølgelig gjøre det godt igjen for de vi har handlet galt mot.

Davids hjerte var vendt mot Gud, dette viser at han hadde fått svar på bønnen han ber litt lengre ut i salmen:

«Gud skap i meg et rent hjerte» Sal 51:12.

Vårt hjerte, våre tanker, følelser og begjær må byttes ut med Guds rene tanker. Be om et hjerte som er har fokus på Gud, og søker hans nåde.

Historiens viktigste øyeblikk

Gud er den rettferdige dommeren som kan frikjenne alle synder, selv de alvorlige som David gjorde. Men, hvorfor det?

«Ham (Jesus) har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått.» Rom 3:25

Gud ventet til et helt spesielt øyeblikk i verdenshistorien med å straffe det onde, og slik gjøre det godt igjen for Uria og Batseba. Han gjorde det én gang for alle mennesker til alle tider da Jesus tok straffen for alt ondt på korset. Gud så det onde David gjorde, men ventet tålmodig til Jesus fikk tatt straffen som David skulle hatt.

Hemmelighetene er: David hadde fått et hjerte som hadde fokus på Guds nåde. Gud så en annen (Jesus) i historien som kunne ta straffen, og derfor kunne David frikjennes.

Dette gjelder meg og deg også. Den samme mekanismen fungerer også i våre tider. Be Gud om nåde, og Jesus tar straffen du skulle hatt.

Pixabay

Tema

Tema på iTro i Februar er «♥».