Skjønner vi egentlig hvilken gave Den hellige ånd er til oss?

Skjønner vi egentlig hvilken gave Den hellige ånd er til oss?

Vi har ulike assosiasjoner og forventninger knyttet til åndelighet.

Tema

Tema på iTro i mai er «Ånd».

Mai er i gang, måneden da veldig mye skjer på kort tid.

Det begynner å bli liv i naturen rundt oss, solen titter fram og allergikerne må stadig unnskylde seg: «Sorry, det er ikke korona!».

Skolepresset tynger på, men ekstra fridager holder motet oppe.

Og midt i dette er det fort gjort å feie bort det unike som skjedde på denne tiden for 2000 år siden: Pinsen.

 

Den hellige ånd

Her på iTro skal vi derimot dvele litt ved betydningen av at Den hellige ånd ble sendt til oss kristne.

Vi håper du også vil ta deg tid til å ta inn over deg realiteten av Den hellige ånds nærvær i ditt liv.

Tema på iTro i mai er nemlig «Ånd».

Det er med en viss ærefrykt vi tar opp dette temaet.

Ikke bare fordi Den hellige ånd er en del av selveste treenigheten, men også fordi vi har så mange ulike assosiasjoner og forventninger til hvordan Den hellige ånd virker; i verden og i våre liv, og til hva vi forbinder med «åndelighet».

 

Både åndelig og jordnær

For hva betyr det egentlig å være åndelig? Det er lett å tenke at det er det motsatte av det materialistiske og jordnære. Men Jesus var både åndelig og jordnær.

Hvem er så Den hellige ånd? Jesus selv sier til disiplene at:

«Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» (Joh 16,7)

Hvorfor er det bedre for disiplene å ha Den hellige ånd (Talsmannen) enn å fortsette å ha Jesus fysisk på jorda? Det betyr jo at det er bedre for oss også.

Skjønner vi egentlig hvilken gave Den hellige ånd er til oss?

 

I våre egne liv

Åndens frukt (Gal 5,22-23) og nådegavene (1 Kor 12) er noen av «effektene» Den hellige ånd har i livene våre.

Vi kan altså samarbeide med og formes av Den hellige ånd midt i hverdagen vår, fordi han har tatt bolig i oss ved troen på Jesus.

Vi trenger ikke lenger å dra til tempelet i Jerusalem for å oppsøke Guds nærvær. Kroppen vår er det nye tempelet for Gud gjennom Den hellige ånd. (1 Kor 6,19)

Det er ganske sykt å tenke på!

 

En åndskamp

Det er selvfølgelig ikke alle som er like fornøyde med at vi har så lett tilgang til Gud. Vi har en motstander som setter inn alle krefter for å føre oss på villspor, vekk fra ham som elsker oss og vil oss godt.

De fleste kristne opplever en form for åndskamp fra tid til annen.

Det kan se veldig ulikt ut; alt fra direkte konfrontasjon med åndelige krefter til små veivalg som vil føre oss nærmere eller lengre vekk fra Gud.

Ofte handler det om identiteten vi har i Kristus.

 

Hva med spiritisme?

Det kan også være krevende å vite hvordan man skal forholde seg til venner som roter seg borti spiritisme.

Bibelen forteller oss at det finnes en åndelig virkelighet, som mange i samfunnet vårt ikke har akseptert. Samtidig trekkes flere og flere mennesker mot denne siden av tilværelsen.

Problemet er at de gradvis kommer i kontakt med krefter som ikke er gode og som ikke kan kontrolleres. Bare Jesu navn er sterkere enn alle mørke krefter.

Hvordan kan vi som kristne møte venner som leker med ilden på denne måten?

 

Dette og mye mer kan du lese om på iTro i mai.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Tema

Tema på iTro i mai er «Ånd».