Pyntenips eller noe å være redd for?

Pyntenips eller noe å være redd for?

Bibelen forteller om dem og vi pynter med dem. De sier "Frykt ikke" og vi synger at de følger oss hver dag. Men hva og hvem er engler, egentlig?

Tema

Tema på iTro i november er «Frykt ikke».

Lars Rugland Aarseth studerer teologi og misjon på femte året på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Er generelt glad i sport og spill.

Engler er merkelige skapninger. Ganske sannsynlig er det at vi enten har vært i samtale om engler, eller gjort oss noen tanker om hvem disse skapningene er.

Hva er en engel egentlig, ifølge Bibelen?  I utgangspunktet er det kanskje ikke så lett å skulle finne svaret på dette, for Bibelen har ikke gitt oss en manual, eller et leksikon på hva disse vesenene helt konkret er for noe. Men flere steder snakkes det om engler i Bibelen, og her kan en lære litt.

Skapt

La oss begynne ved begynnelsen, der hvor jeg sa noe om englene som skapninger. Det er nettopp det de er. Skapninger. Skapt. «Av hvem?» kan en spørre seg. Av Gud. Han er den som står bak alt, både synlig og usynlig. (Neh 9:6)

Er de da mennesker? I Bibelen kan en jo flere steder lese om engler som kommer til jorden som menneskeskikkelser. Nei, Bibelen kaller dem ånder, styrt av Gud til å tjene. De er evige skapninger, som ikke gifter seg eller får barn. (Matt 22:30)

Guds tjenere

Når mennesker i Bibelen får se engler, er det fordi de har en åpenbaring, en beskjed de ønsker å gi videre.Ordet «engel» betyr jo budbærer. Enten dette, eller så ses de sammen med Gud, hvor de tjener ved Hans trone.

Englene kan på mange måter virke å ha noen av de samme egenskapene som Gud har. De kan blant annet være strålende å se på, de kan åpenbare seg i voldsom kraft, og de kan virke skremmende. (Matt 28:2-4)

Det er ikke dermed sagt at de er det samme som Gud, eller har samme posisjon som Ham i Bibelen, heller tvert imot. Bibelen advarer oss mot å be til engler, siden de ikke er Gud selv, men hans tjenere. (Joh. Åp 19:10)

Frykt ikke

«Frykt ikke». Dette er noe engler har sagt ved flere anledninger i Bibelen. I disse to ordene ligger blant annet to ting:

Vi skal ikke frykte englene på samme måte som vi frykter Gud. I Gudsfrykten ligger også tilbedelsen, og den tilhører Gud alene! (sammenlign Luk 4:8 med 5Mos 6:13).

Vi skal ikke være redde. Englene i Bibelen jobber etter Guds instrukser! (Heb 1:14)

Slo du opp Heb 1:14 nå, ville du sett litt av hvilke instrukser englene jobber etter. De er tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse. Det er ikke småtteri!

Disse skapningene har Gud satt der blant annet for å se etter oss, som har himmelen i vente. Gud bryr seg om oss mennesker. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. (Sal 91:11)

Så betyr ikke det at vi aldri vil oppleve vonde ting, men vi er i de beste hender. Guds hender.

 

Tema

Tema på iTro i november er «Frykt ikke».

Lars Rugland Aarseth studerer teologi og misjon på femte året på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Er generelt glad i sport og spill.