Når jeg ikke føler jeg er på vinnerlaget

Når jeg ikke føler jeg er på vinnerlaget

Som kristen får vi av og til høre at "vi er på vinnerlaget". Likevel føles det ikke alltid slik.

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Seier».

Olof Edsinger er svensk bibellærer og forfatter, og er bl.a. ansatt i NLM ung som lederutviklingskonsulent.

Livet er ikke alltid på topp. Heller ikke det kristne livet er alltid på topp. Og når du opplever det som at du er helt på bunn, kan det Det nye testamentet sier om «et liv i seier» føles mer som et hån enn som noe annet.

Hvilken seier? Eller lever du kanskje på en annen planet enn meg?

To grøfter

Det hører med til saken at det finnes veldig forskjellige grøfter i livene våre når det gjelder dette.

Enkelte kristne tradisjoner har lagt vekt på suksessen og overflaten i en slik grad at det er vanskelig å tolke forkynnelsen deres som noe annet enn en «quick fix». At alt hele tiden må være seier og fremgang, og at man til slutt nesten ikke tør å fortelle det hvis man tilfeldigvis har en dårlig dag. Eller en dårlig uke. Eller et dårlig år.

Andre tradisjoner plasserer seg i den andre grøften. De lager sin kristne lære ut fra at dette livet uansett aldri var ment å være godt, men at vi har en seierslønn i vente når vi kommer til himmelen. Fram til da er det bare å bite tennene sammen og lide.

Mer enn vinnere

Ingen av disse grøftene passer likevel med Bibelen. Den seieren Det nye testamentet snakker om er ikke i første omgang vår – men Guds. Det er Gud som gjennom Kristus har vunnet seier over synden og døden og djevelens makt. Og den seieren påvirkes faktisk ikke av din og min dagsform. Gjennom troen på Jesus vi kan hver eneste dag beskrives som vinnere.

Eller for å være enda mer spesifikk: Vi kan beskrives som «mer enn vinnere». «Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss,» skrev Paulus (Rom 8,37). Og dette er helt uavhengig av omstendighetene våre ellers. Faktum er at Paulus i verset før snakker om hvordan vi som kristne til og med kan komme til å bli drept for vår tro – og ennå, sier han, «vinner en overveldende seier.»

Lever i seier

I ærlighetens navn finnes det også en annen dimensjon av den seieren Det nye testamentet snakker om – nemlig vår egen lydighet. Når vi er lydige mot Guds vilje – når vi holder fast på både ham og hans ord – da lever vi i Jesu egen seier. «Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans,» sier han (Åp 2,10).

I klartekst innebærer dette at selv når livet virker håpløst, selv når vi ikke har noen synlig fremgang, kan vi faktisk leve i seier – nemlig gjennom å holde oss fast til Jesus selv. Han er vår seier, og troen på ham er «den seier som har seiret over verden» ( se 1 Joh 5,1-5).

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Seier».

Olof Edsinger er svensk bibellærer og forfatter, og er bl.a. ansatt i NLM ung som lederutviklingskonsulent.