Når Gud og jeg skal henge

Når Gud og jeg skal henge

Gud elsker tid sammen med oss, sier Torbjørg Oline Nyli. Men hvordan ser kvalitetstid med Gud egentlig ut?

Tema

Tema på iTro i januar er «Tid».

Har du lest iTro-artikkelen om A-B-C- og D-venner? Mine nærmeste venner, mine A-venner, er de jeg har brukt mest tid på. De kjenner meg best, fordi vi har investert tid i å prate og gjøre ting sammen.

Det er det samme med Gud. Vi trenger tid til både å bli kjent med Gud og til å la oss selv kjennes av Han. Men hvordan ser kvalitetstid med Gud ut?

De fire B’ene

I apostlenes gjerninger 2.42 står det at de første kristne holdt seg trofast til apostlenes lære (Bibelen) og fellesskapet (brorskapet), til brødsbrytelsen (nattverden) og til bønnene. Fire B-vitaminer vi alle trenger, som er like viktige nå som for 2000 år siden. I tillegg til at disse kan gripes an på flere måter, er det også mye annet som kan være kvalitetstid med Gud.

Finn din måte, men øv deg på de andre også!

Torbjørg Oline Nyli jobber i Fevik misjonskirke, og mener at det er viktig å oppmuntre forskjelligheten blant oss.

GUD: Torbjørg Oline Nyli mener tid med Gud ser forskjellig ut fra person til person.

– Det å bruke tid med Gud ser ulikt ut for oss alle, avhengig av hvilken personlighetstype vi har og spiritualitet vi føler oss hjemme i. Tid i naturen, kontemplativ (tenkende, mediterende) bønn, tid i stillhet, lovsang, det store fellesskapet eller den gode samtalen er eksempler på hva vi tiltrekkes av og opplever å finne Gud i. Samtidig har vi godt av å øve oss i å være en del av fellesskapet, eller å venne oss til stillheten eller å se etter Gud i naturen.

Morgenstund er gull eller tull?

Torbjørg Oline mener forkynnere og ledere ofte har presentert en ganske snever form for tid med Gud; lese Bibelen og be alene.

– Når flere i tillegg fremstiller morgenen som den beste tiden for stille stund, er dette et ideal mange kjenner de ikke rekker opp til, eller får noe ut av. Bibelen og bønn er gode elementer i tiden med Gud, men hvor og når og hvordan ser forskjellig ut. Sammen med andre, i stillhet, med tidebønn, i naturen eller Bibelen på lydbok i Bibelen – mulighetene er mange, sier Torbjørg Oline.

Er noen mer åndelige enn andre?

Vi kan fort tenke at noen kristne er mer åndelige enn andre, og «får bedre til» å være sammen med Gud. Torbjørg Oline mener det blir feil.
– Allistar McGrath, en kjent teolog, sier: ”Åndelighet er hva jeg gjør med det jeg tror på”. Altså; hvordan troen viser seg i livene våre. Da er begrepet vidt og bredt og handler om mye mer enn karismatikk, som vi ofte knytter det til.

Åndelige tilnærmingsmåter

Gary Thomas har skrevet boken ”spiritual pathways”, som beskriver ni ulike måter å nærme oss og møte Gud på. De fleste av oss kjenner oss mer igjen i noen av disse typene enn andre, og ofte vil det variere i løpet av ulike perioder i livet hvilke som passer oss best. Han oppmuntrer oss til å bruke mest tid på de måtene vi kjenner oss mest igjen i, og samtidig eksperimentere med og øve på de vi ikke er så kjent med.

SPIRITUAL PATHWAYS: Gary Thomas viser til ni måter å nærme oss Gud.

Kanskje oppdager du noen flere måter å tilbringe tid med Gud på? Og husk: Gud gleder seg stort over tid med deg!

 1. Den tenkende
  • Elsker Bibelen og teologi, engasjeres mer av tanker enn av følelser
  • Stimuleres av bibelstudier, bibeltimer og historiske tekster så vel som filosofiske samtaler om Gud
  • Setter troslære og sannheter om Gud høyt, ”tro” skal forstås vel så mye som å erfares
 2. Den tjenende
  • Elsker å hjelpe, lytte til og ta vare på andre
  • Føler seg nærmest Gud når man er engasjert i andre mennesker
  • Ser Jesus i de fattige og trengende i verden.
  • Vårt fremste forbilde på dette: Mor Theresa
 3. Den tilbedende
  • Elsker å hvile i Guds nærvær
  • Kvalitetstid med Gud, gjerne gjennom bønn, kommer først. Mindre fokus på tjeneste og lydighet, mer fokus på tilbedelse og kjærlighet til Gud
  • Som Maria som satt ved Jesu føtter og lyttet
 4. Den konfronterende
  • Kommer for ”påfyll” i kirken før de skal ut i verden og kjempe for en ”sak”
  • Kommer nærmere Gud gjennom sosial aktivisme og å kjempe på andres vegne, og ofrer tid og krefter på å skape endring
  • Favoritthistorie i Bibelen er ofte når Jesus renset tempelet for kjøpmenn
  • Får energi av diskusjoner, konfrontasjoner og i fellesskap med andre, fremfor å være alene med Gud
 5. Den som elsker skaperverket
  • Ser og lærer mest om Gud utendørs
  • Ser Guds sannheter og eksistens tydeligst i naturen
  • Lærer mer om Gud gjennom å se en eng, en blomst eller en maurtue enn av en tale, og føler seg fri i og finner hvile i naturen
 6. Den som elsker Gud gjennom sansene
  • Inspireres av opplevelser som er håndfaste, fryder seg over sanseinntrykk i stedet for å bli distrahert av dem
  • Ser Gud og overveldes av for eksempel synet av kunst, lyden av musikk, lukten av blomster
  • Dras mot det liturgiske og majestetiske
 7. Den tradisjonelle
  • Setter pris på ritualer, symboler, sakramentene og offer
  • Liker å be eller si spesifikke bønner, lever ofte et disiplinert trosliv
  • Glad i kirkens tradisjoner og foretrekker struktur fremfor en helt åpen ”alenetid” med Gud uten noe program
 8. Den entusiastiske
  • Elsker lovsang og feiring, uttrykksfulle og ”heiende”, følelsesmessig engasjerte
  • Ser etter Guds hånd i ting, små eller store
  • Forventninger til Guds kraft og muligheter, drømmer og visjoner
 9. Den som elsker Gud i enkelhet og ensomhet
  • Trives best alene i enkel bønn
  • Distraheres av sanseinntrykk, liturgi og religiøse rammer – hører Gud tydeligst i komplett stillhet, trives på retreat
  • Enkel livsstil, lite materialistisk.

Tema

Tema på iTro i januar er «Tid».