Mitt ego må ikke få gå i veien for det nye livet med Jesus

Mitt ego må ikke få gå i veien for det nye livet med Jesus

Jesus ber etterfølgerne sine om å "bære sitt kors".

Tema

Temaet på iTro i desember er «Kors».

Jesus snakket ofte om å «følge» ham. Veldig ofte. Og det han sa passet egentlig nokså dårlig – hvis målet hadde vært å verve flest mulig.

For Jesus hadde tenkt seg til Jerusalem, til Golgata, til korset og til døden. Og den som følger ham vil vel da havne samme sted?

Det er to uttrykk Jesus stadig brukte: Den som vil følge ham må «fornekte seg selv» og «ta sitt kors opp». Hva betyr det?

«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det.» (Luk 9,23-24)

Å si nei til seg selv

Å «fornekte seg selv» er å si nei til seg selv. Peter «fornektet» Jesus i påsken, han sviktet ham og påstod at han slett ikke kjente ham. Han skulle ha fulgt Jesus helt frem og fornektet seg selv. I stedet fornektet han Jesus for å redde seg selv.

Vi ser heldigvis aldri noen bære sitt kors i gatene våre. Men uttrykket var enkelt å forstå i antikken: Det var bare dødsdømte som bar på et kors. Og det var bare noen timer igjen av livet deres.

For den som ble dømt til døden ved korsfestelse måtte selv bære det korset han skulle bindes eller spikres fast til. Straks de kom utenfor bymuren, skulle korset reises. Så var det døden. Innen noen timer ville han være død, kanskje av blodtap, mishandling, eller kvalt av sin egen pust.

Min store flause – og Guds enda større evangelium

Her kommer vi til noe jeg nesten synes er flaut å fortelle – enda det er 40 år siden det skjedde. Jeg var med og laget et kristent ungdomsblad. Der hadde vi en som tegnet korsbæringen som tegneserie. Jeg likte tegningen godt. (Du ser den litt lenger ned.)

Men etterpå forklarte en venn meg hvor helt galt dette ble. For her blandet vi helt det Jesus sa om å følge etter ham med hva vi skal gjøre for å bli frelst. I tegneserien blir det vi som selv bygger en bro til himmelen, som om vi skal frelse oss selv.

(Teksten fortsetter under tegneserien)

Jesus sitt kors og vårt kors

Jesus sier at det er «sitt» kors hver av oss skal bære. Det handler ikke om å hjelpe Jesus med å bære korset hans. Disiplene skal ikke være transportselskap for Jesus. Jesus døde for å lage vår himmelbro. Det er ikke vi som skal lage den selv.

Det er det korset Jesus bar som er vår bro til himmelen – Halleluja!

Det korset vi skal bære handler om hvordan vi kan bli bevart hos Jesus. Alt det syndige i meg kan hindre meg i å nå frem. Det gamle livet – mitt ego – må ikke få gå i veien for det nye. Jesus sier rett ut at det må «fornektes», henges på korset og dø.

Kamp mellom mitt ego og Jesus

«Jeg lever ikke lenger selv», forklarte Paulus, for det gamle livet mitt henger på korset, ved siden av Jesus. Nå har Jesus flyttet inn og lever inne i ham (Gal 2,19-20).

Men dermed blir det kamp: Skal jeg følge ego eller Jesus? Hver dag er det en ny kamp. Å følge Jesus er ikke det samme som å dilte etter.

Tema

Temaet på iTro i desember er «Kors».