Min!   Min!   Min!   Min!

Min! Min! Min! Min!

De sultne måkene i Finding Nemo kan bare ett ord: "Min!". Sånn sett er de ikke så forskjellige fra deg og meg.

Tema

Temaet på iTro i februar er «Kraft».

Måkene i Pixars animasjonsfilm Finding Nemo har et nokså begrenset ordforråd. De klarer seg stort sett med ett eneste ord: «Min!»

Ser disse måkene en ting som kan minne om mat, er deres eneste mål i livet å få tak i denne tingen og spise den. «Jeg» og «min» er det eneste som betyr noe.

Min!-isme

Hvis Egoistenes Landsforbund (ELF) skulle laget et slagord er det godt mulig at de ville stemt i med måkekoret, og gått for nettopp «Min!» som sitt kamprop.

«Ego» betyr jo «jeg», og egoismen blir dermed en «jeg-isme» eller en «min!-isme» Man setter seg selv som verdens midtpunkt, og egenkjærligheten dyrkes, vannes og gjødsles jevnlig.

Dessverre er ikke egoisme noe som bare kjennetegner måker og medlemmer i ELF. En konsekvens av at vi alle er rammet av syndefallet er at vi naturlig søker vårt eget og setter vår egen tilfredsstillelse som det høyeste målet i livet. Dette gjør vi i stedet for å følge Guds vilje og å sette andre menneskers behov først.

Les også: iTros minitroslære – Synd

Egoisme må bekjempes

Og selv om ordet «egoisme» ikke står i Bibelen, står det likevel mye om at egoismen er noe som skal bekjempes. Vi skal sette andre høyere enn oss selv.

I Fil 2,3 kan vi for eksempel lese «Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.»

Og enda mer berømt er det som kalles «det dobbelte kjærlighetsbudet» i Luk 10,27: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»

Selv den dyktigste dyretemmer skal slite med å få egoistiske måker til å sette andres behov høyere enn sine egne – selv om en slik måke sikkert hadde vært et overraskende sirkusnummer.

La det nye livet vokse fram

Men det er (heldigvis) en stor forskjell mellom måker og Guds barn. Vi tilhører Jesus, og har fått Den Hellige Ånd. Dermed skapes det et nytt liv i oss, livet «i Kristus». Da er det ikke snakk om egne prestasjoner eller egenskaper som vi har, men om gaver som kommer fra Kristus.

Kjærligheten, der vi setter Gud og andre mennesker over oss selv, er karakteristisk for Guds rike, der vi får alt tilgitt og ikke lenger trenger å hevde oss selv.

Vårt beste våpen mot egoismen er derfor å holde oss nær til Jesus, og la det nye livet han har skapt i oss vokse frem. Da får egoismen mindre plass, og stemmen inni oss som sier «Min!» roper ikke lenger like høyt.

Tema

Temaet på iTro i februar er «Kraft».