Kan man hvile med god samvittighet som kristen?

Kan man hvile med god samvittighet som kristen?

Har en disippel av Jesus egentlig lov til å hvile?

Tema

Tema på iTro i oktober er «hvile».

«Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler» sa Jesus på et fjell i Galilea for omkring 2000 år siden. 

Radikale disipler

Selv om oppdraget enda ikke er fullført, trenger man ikke lese mange kapitler i Apostlenes Gjerninger for å forstå at dette var noe apostlene tok på alvor. Misjon til andre land og folkeslag ble ganske kjapt et faktum.

Paulus var blant de første som reiste på slike misjonsturer. Det å være på misjonstur var ikke akkurat behagelig. Nei, Paulus ble satt i fengsel, slått og pisket, og en gang holdt han på å miste livet ved steining. Disippeltilværelsen var i Paulus tilfelle ikke spesielt behagelig.

Ikke bare tøffe krav

Det Paulus holdt på med kjennes ganske uoppnåelig og fjernt for de fleste kristne i dag. Men Paulus er ikke den eneste som har vært radikal,  Jesus sier at vi hver dag må ta vårt kors opp og følge han. Et disippelliv kan ta ulike former, men det er ingen tvil om at det koster å følge Jesus.

Men Jesus kom ikke bare med tøffe krav til sine disipler i løpet av sitt virke her på jorden. Han sa også: «Kom til meg alle som strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi dere hvile.»  

På den ene siden så er vi kalt til et radikalt disippeliv som koster, og på den andre siden så skal vi få lov til å leve i frihet og hvile i nåden. Det er ikke noe vi på egenhånd må gjøre eller oppnå, Jesus har allerede gjort det ferdig for oss. Men hvordan klarer man å holde det radikale disippellivet og hvilen i Jesus sammen, uten at disippelivet går på bekostning av hvilen eller omvendt?

Hvile i disippelkallet

Kanskje noe av svaret ligger i at hvile ikke trenger å være i motsetning til et sant og ekte disippelliv? Kanskje finnes det frihet og hvile nettopp i kallet til å være en disippel?

Ved å følge Jesus får man frihet fra seg selv. Frihet fra å alltid sette seg selv først, frihet til å elske Gud og sin neste som seg selv. Vi blir den vi opprinnelig ble skapt av Gud til å være.

Hvil hos Jesus

Men det er jo klart at dette er lett å si når kristenlivet kjennes greit. Hva med de gangene det er tøft? Når du er psykisk eller fysisk syk, eller bare generelt sliten?

Da skal du få lov til å hvile. Det viktige er at du hviler der hvor sann hvile finnes – hos Jesus.

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.» (Matt 11:28-30)

 

Unsplash

Tema

Tema på iTro i oktober er «hvile».