Jesu seier – evig seier

Jesu seier – evig seier

«Vi greier ikke å bli fullkomne på egenhånd. Vi rekker ikke opp til Guds krav. Men Gud har sendt sin Sønn!»

Tema

Tema på iTro i oktober er «Seier».

Jesus vant gjennom sitt liv, sin død og sin oppstandelse en evig seier. Over synd, over død, over djevelen, og over alle makter og åndskrefter. Denne seieren vant han ikke for seg selv. Han vant den for oss. Fordi Gud elsket oss. Fordi Han så at vi ikke maktet å frelse oss selv. Så Han sendte sin egen Sønn for å kjempe, dø og seire for oss.

 

Helt fra Adam og Eva ble kastet ut av Edens hage og frem til i dag, har vi mennesker vært syndere. Hele menneskets historie er full av krig, misunnelse, drap, løgn og urettferdighet. Vi bryter Guds gode bud, som han gav oss for at vi skulle leve etter dem. Bibelen sier at syndens lønn er døden, og den lønnen har vi alle fortjent. Paulus beskriver vår tilstand i møte med Gud slik: Vi er av naturen vredens barn (Ef 2, 3), og fiender av Gud i sinn og tanke (Kol 1, 21). Vi fortjener ikke Guds nåde, men Guds vrede. Vi fortjener å ta straffen for det vi har sagt, gjort og tenkt. Paulus beskriver oss ganske brutalt: Vi er uten håp og uten Gud i verden (Ef 2, 12).

Han seiret for oss

Men Gud hadde en plan. Fordi han elsket verden! Så høyt at han sendte sin enbårne sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi makter ikke å frelse oss selv. Vi greier ikke å bli fullkomne på egenhånd. Vi rekker ikke opp til Guds krav. Men Gud har sendt sin Sønn! Jesus levde et liv som oppfylte Guds krav til punkt og prikke, og Han tok på seg vår skyld og straff. Han døde og sto opp, for at vi skulle få leve.

Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Kol 2, 13-15)

Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6, 23)

Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. (Kol 1, 21-22)

 

Jesus seiret – for meg! Derfor har også jeg seiret. Over synd. Over død. Over alt! På grunn av det Jesus har gjort, skal jeg få leve sammen med Ham, nå og for evig. Jeg trenger ikke være redd for noe. Og når jeg snubler og faller, vet jeg at Guds nåde og Jesu seier fortsatt bærer meg. Fordi Han er Seierherre. I all evighet.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Seier».