Til jordens ender

Evangeliet om Jesus når stadig lenger. Men fremdeles har store deler av verdens befolkning aldri hørt budskapet om Jesus.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Helt siden NLMs begynnelse har misjon vært bærebjelken i vårt arbeid. I noen land er grensene stengt for misjonærer. andre steder blir kristne forfulgt for sin tro.

Men vi kan fortsatt være vitner, både med våre ord og som Jesu hender og føtter. Men i alt vi gjør er vi drevet av kallet til å forkynne Guds frelse, og fortsatt være med på å vinne verden for Kristus. Vi går i tro, i bønn om å bli ledet av Gud.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.