Integritet – tvers igjennom

Integritet – tvers igjennom

Jesus har kalt oss til å følge han og elske hverandre. Intergritet handler om å stå for det en sier. Leve det ut. Walk the talk.

Tema

Temaet på iTro i mai er «Meg!».

Sven Morten Kjølleberg er masterstudent i teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Integritet er et uttrykk som handler om samsvaret mellom en persons verdier, prinsipper og handlinger. Integritet betraktes som ærlighet og sannferdighet, og at ens handlinger samsvarer med de verdiene, prinsippene og overbevisning man har. Integritet sees også på som det motsatte av hykleri.

 Å leve med integritet høres kanskje søkt og pompøst ut, men det er viktig. Sven Morten Kjølleberg studerer teologi og dette er et tema som er viktig for han. Han sier at når han tenker på integritet så tenker han på noen som står for det de sier. De lever det ut. Walking the talking. Det er rett og slett sammenheng mellom hva de sier og hva de gjør.

Hvorfor er integritet viktig? Er det spesielt viktig for kristne?

«Ja, det tror jeg. I Johannesevangeliet står det at vi skal kjennetegnes av vår kjærlighet til hverandre – det er det Jesus har kalt oss til. Når vi elsker hverandre og vår neste skaper det en troverdighet i våre liv. Folk som ikke er kristne kan se at vi lever med integritet. Og så er det ikke sånn at vi klarer å leve perfekt, at vi alltid gjør det vi sier, men det er viktig å ha det som målsetting. Ikke for at vi skal få noe større ære, men for at mennesker kan se at her er det noen som tror på noe, og at det har konsekvenser i livet deres.»

Selve gåinga

Dette er et tema som det er ganske lett å prate om – men hva med selve gåinga? Hva kan ungdom gjøre utover det å si «vi elsker hverandre»?

«Å leve som en kristen med integritet handler blant annet om å leve i lyset.  I Efeserne står det ”ta ikke del i mørkets gjerninger, avslør de heller”. Det som er i lyset er ikke skambelagt, men kan åpent snakkes om. For min egen del så kan jeg ha en slags test på mine gjerninger. Jeg må se om det jeg gjør når jeg er helt alene, eller det jeg ikke tør å snakke med andre om, holder mål.»

«..en må legge grunnarbeidet for livet en skal vandre videre.»

Videre sier Sven Morten at det ikke nødvendigvis blir lettere å leve med integritet med åra. Kanskje det er nettopp derfor det er viktig å jobbe med dette når en er ung. Det er folk som havner i viktige posisjoner, med mye ansvar, som kan gå på en skikkelig smell dersom livene deres ikke samsvarer med hva de forkynner eller sier. Det er lett å tenke at det ikke er så nøye nå som en er ung og ingen ser en, men en må legge grunnarbeidet for livet en skal vandre videre.

Grep og helliggjørelse

Dersom det er noen som opplever at dette treffer dem, er det noe du har å si til dem? Kan de ta noen grep?

«Både ja og nei», svarer Sven Morten. «Det er viktig å ikke akseptere synden i livet og si ”jaja, den og den synden sliter jeg med”, men så er det heller ikke alltid bare å ta seg selv i nakken. Det er en grunn til at vi synes at ting er tungt. Dersom du har noe du synes er vanskelig, ikke nøl med å gå til noen du stoler på for å snakke om det, gjerne en eldre person. Vi kan trenge noen som kan lytte, se oss og kanskje holde oss i ørene i blant.»

«Det handler ikke først og fremst om hva du og jeg får til – for utgangspunktet er at Jesus er glad i deg og meg.»

Sven Morten sier så at det også er viktig at vi ikke bare ser på hvor moralske liv vi og andre lever. Fordi det handler først og fremst om at Jesus gjør noe i oss – han helliggjør oss. Det er Han som må få skape den integriteten i oss. Det klarer vi ikke i eller av oss selv.

Gud ser uansett på hjertet – ikke på hvor rene liv vi lever utad mot andre folk. Det handler ikke først og fremst om hva du og jeg får til – for utgangspunktet er at Jesus er glad i deg og meg.

Kristin Lien

Tema

Temaet på iTro i mai er «Meg!».

Sven Morten Kjølleberg er masterstudent i teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Integritet er et uttrykk som handler om samsvaret mellom en persons verdier, prinsipper og handlinger. Integritet betraktes som ærlighet og sannferdighet, og at ens handlinger samsvarer med de verdiene, prinsippene og overbevisning man har. Integritet sees også på som det motsatte av hykleri.