Hva forventer egentlig Gud av oss etter vi har kommet til tro?

Hva forventer egentlig Gud av oss etter vi har kommet til tro?

Som kristne skal vi bli i Jesus og la Ånden forme oss til å bli mer lik ham.

Tema

Tema på iTro i desember er «Forventning».

Ordet “forventning” kan gi både positive og negative assosiasjoner. For noen av oss har det gitt en negativ følelse av krav som lempes på oss. Eller i det minste en følelse av at Gud kanskje ikke er helt fornøyd, og at han egentlig forventer mer av oss. Så hva forventer egentlig Gud av oss etter at vi har kommet til tro?

«Bli i meg»

Når Jesus snakker om at han er Det sanne vintre i Joh 15,1-8, og at hver grein på ham bærer frukt, så forklarer han ikke hva slags frukt eller hvor mye, eller hvilke handlinger vi skal gjøre.

Det eneste han ber oss om er: “Bli i meg!” Hvis vi blir i ham, vil han bringe frukten gjennom oss.

Motivert av nåden

Paulus skriver mye om hvordan vi skal leve. I Romerne sier han at den rette respons på frelsen er å “regne oss som døde for synden” (6,11) og at vi stiller oss til tjeneste for Gud (6,13).

Det dreier seg ikke om å følge en liste med krav, men det skjer en endring i innstillingen vår når vi motiveres av Guds nåde i evangeliet.

Det viktigste for det nye livet er Guds Ånd som bor i alle som tror.

I Galaterne 5,16-25 snakker han om Åndens rolle og kommer med listene om Åndens frukt og “kjøttets gjerninger”. Her kan vi bli opphengt i disse to ja- og nei-listene, men det eneste budet er faktisk “Lev et liv i Ånden!” (v. 16)

Dette kaller han også å bli “drevet av Ånden” (v. 18) og å “vandre i Ånden” (v. 25). Det viktigste for det nye livet er Guds Ånd som bor i alle som tror.

2 bud

Til kolosserne sier han i 2,6-7: “Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!”

Og i 3,12-17 kommer det en lang liste med forventninger til vår nye livsstil, men de kan faktisk kokes ned til bare to bud (i den greske teksten): “Kle deg i Jesus” og “vær takknemlig”.

Det kristne livet består i bunn og grunn av å kle seg i Jesus, leve i ham, la ham være fundamentet vårt og ta etter ham — og bare være takknemlige.

Mer lik Jesus

Også Jakob sier dette på sin måte, i det brevet med flest etiske bud av alle i NT. Når han i 3,13-18 sier at det er Guds visdom som skal prege livene våre, beskriver han denne visdommen ganske likt Åndens frukt i Gal 5.

For Guds visdom handler nemlig ikke om å bli klok, men å bli mer lik Jesus, ettersom han har blitt Guds visdom for oss (1. Kor 1,24). Så det handler bare om Jesus her også.

Det sies altså igjen og igjen at det som forventes av oss som kristne er at vi blir i Jesus og at vi, som en respons på frelsen, lar ham forme oss ved sin Ånd til å bli mer lik ham.

Da blir livene våre etter Guds vilje, og vi kan være takknemlige til Gud som sørger for alt.

Prixel Creative / lightstock

Tema

Tema på iTro i desember er «Forventning».