En bønn du kan be hvis du vil bli kristen

En bønn du kan be hvis du vil bli kristen

Hvis du har sett at du trenger Jesus, kan du vite at han vil ta imot deg med åpne armer. Velkommen hjem!

iLivet

Tema på iTro i mai er «Bønn».
Denne teksten har også tidligere blitt publisert på iTro, i 2016.

Når vi begynner å søke Gud og får behov for å bli kristne, er det bare fordi Gud allerede har tatt initiativet og kalt oss til tro.

«Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham», sa Jesus (Joh 6,44).

Når han kaller, kan vi trygt komme. Gud begynner ikke å dra oss eller kalle på oss, dersom han ikke mener alvor. «Den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort», sa Jesus (Joh 6,37). Det er tydelig tale.

Fra «utenfor» til «innenfor»

Det er et «innenfor» og et «utenfor» når det gjelder Guds rike. Vi kan nok tilegne oss mer og mer kristen kunnskap, få en større og større overbevisning, føle oss mer og mer tiltrukket av Jesus og lignende. Men vi blir ikke mer og mer kristne. Enten er vi frelst og gjenfødt, eller vi er det ikke.

En som er «utenfor» trenger med andre ord hjelp til å komme «innenfor».

Selvsagt kan dette skje på mange ulike måter. Hovedsaken er ikke hvordan det skjer, men at det skjer.

Her er én måte det kan skje på:

Når du er rimelig trygg på at du har opplevd et møte med Jesus, har blitt overbevist om at kristendommen er Sannheten, eller har innsett at du er en synder som trenger Guds tilgivelse, kan du:

1. Bekjenne dine synder.

Det vil si innrømme for Gud at du har vært din egen Herre i stedet for å ha han som Herre, at du har såret og skadet andre i stedet for å elske dem, og at du har brutt Guds bud i tanker, ord og gjerninger.

«Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett» (1 Joh 1,9).

2. Be Gud om tilgivelse og frelse.

Bibelen sier at vi blir frelst ved tro. Den troen som frelser oss, er ikke den skråsikre troen, men den troen som får oss til å komme til Gud og be om tilgivelse.

«Kom, la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull» (Jes 1,18).

3. Be om at Jesus tar bolig i deg ved sin Hellige Ånd.

Det å være en kristen er ikke bare å ta seg sammen slik at en tenker som en kristen, snakker som en kristen og lever som en kristen. Det å bli en kristen er å bli et forvandlet menneske.

«Den som ikke har Kirsti Ånd, hører ham ikke til.» (Rom 8,9)

«Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» (Joh 3,3)

4. Be om at Jesus må bli Herre i livet.

Det vil si at du anerkjenner at han har rett til å bestemme over deg og lede deg.

Dersom du ikke er døpt fra før, trenger du også dåpsopplæring slik at du kan bli døpt.

Vi vil også anbefale at du forteller det til noen, gjerne en kristen venn eller noen andre du stoler på. Som kristne er vi kalt til å være i fellesskap med andre kristne.

 

iLivet

Tema på iTro i mai er «Bønn».
Denne teksten har også tidligere blitt publisert på iTro, i 2016.